English THCS cấu trúc

Mim Mochi

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2018
82
99
46
17
Đồng Nai
THCS
Câu hỏi đuôi thì trước là động từ tobe khẳng định sau sẽ là động từ tobe phủ định nhá
 

Minh Tín

Học sinh tiến bộ
Thành viên
22 Tháng mười 2017
1,218
693
166
View attachment 168621
giúp em vs ạ Chỉ ra lỗi sai và cho biết lỗi sai như thế nào
1B: wish ở đây là ước 1 điều ở tương lai (từ khóa: next week) => would be able to / could.
2A: mình nghĩ là làm rồi mới nói, có nghĩa là chia quá khứ hoàn thành: had invited.
3B: Sau should là V nguyên mẫu
Nếu là hành động tương lai => be
Hoặc là nêu 1 điều đáng lẽ phải xảy ra trong quá khứ => have been
4D: hiểu đơn giản là has ở đây không phải là hiện tại hoàn thành, mà là hiện tại đơn => doesn't.
5C mind + Ving => giving
 

tuyết 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2018
150
70
46
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
thế vế sua là câu hỏi đuôi thì sao ạ
1B: wish ở đây là ước 1 điều ở tương lai (từ khóa: next week) => would be able to / could.
2A: mình nghĩ là làm rồi mới nói, có nghĩa là chia quá khứ hoàn thành: had invited.
3B: Sau should là V nguyên mẫu
Nếu là hành động tương lai => be
Hoặc là nêu 1 điều đáng lẽ phải xảy ra trong quá khứ => have been
4D: hiểu đơn giản là has ở đây không phải là hiện tại hoàn thành, mà là hiện tại đơn => doesn't.
5C mind + Ving => giving
 

tuyết 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2018
150
70
46
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
. Lan cannot visit her pen pal in Malaysia.
->Lan wishes she……………………………………………………………………………
2. “Don’t stay up so late”, my father said.
-> My father told me………………………………………………………………………..
3. We repainted the house last week.
-> The house ………………………………………………………………………………..
4. Karen learnt to play the piano when he was young, so he can play it very well now.
-> Because ……………………………………………………………………………..
5. Try to study hard and you will pass the exam
-> If………………………………………………………………………………..
6. They last met each other when they graduated
-> They haven’t ….………………………………………………………………..
7. It rains so heavily, so we stop the match.
-> If………………………………………………………………………………..
Lm giúp em vs ạ và ghi kèm theo cấu trúc vs ạ
 
  • Like
Reactions: npan_184

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,031
856
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
. Lan cannot visit her pen pal in Malaysia.
->Lan wishes she……………………………………………………………………………
2. “Don’t stay up so late”, my father said.
-> My father told me………………………………………………………………………..
3. We repainted the house last week.
-> The house ………………………………………………………………………………..
4. Karen learnt to play the piano when he was young, so he can play it very well now.
-> Because ……………………………………………………………………………..
5. Try to study hard and you will pass the exam
-> If………………………………………………………………………………..
6. They last met each other when they graduated
-> They haven’t ….………………………………………………………………..
7. It rains so heavily, so we stop the match.
-> If………………………………………………………………………………..
Lm giúp em vs ạ và ghi kèm theo cấu trúc vs ạ
1. Lan wishes she could visit her pen pal in Malaysia.
2. My father told me not to stay up so late.
3. The house was repainted last week.
4. Because Karen learnt to play the piano when he was young, he can play it very well now.
5. If you don't try to study hard, you won't pass the exam.
6. They haven't met each other since they graduated.
7. If it didn't rained heavily, we wouldn't stop the match.
Bạn tham khảo nha ^^
 
  • Like
Reactions: tuyết 2k6

tuyết 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2018
150
70
46
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
1. Lan wishes she could visit her pen pal in Malaysia.
2. My father told me not to stay up so late.
3. The house was repainted last week.
4. Because Karen learnt to play the piano when he was young, he can play it very well now.
5. If you don't try to study hard, you won't pass the exam.
6. They haven't met each other since they graduated.
7. If it didn't rained heavily, we wouldn't stop the match.
Bạn tham khảo nha ^^
Bạn ghí milk cau trúc từng câu đc ko ạ
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
Bạn ghí milk cau trúc từng câu đc ko ạ
1. Câu điều ước trong quá khứ
2. câu gián tiếp: S+ told (asked) + S.o (not) + to-V
3. câu bị động
4. câu này bạn chỉ việc đổi vế câu đó hoặc dịch nghĩa ra sẽ làm được
5. câu điều kiện loại 1: If +S +V(htđ), S + will/ can +V.
6. viết lại sử dụng thì hiện tại hoàn thành
7. Câu điều kiện loại 3: If + S+ had + Vpp, S + would/could +have + Vpp
 
  • Like
Reactions: npan_184
Top Bottom