Cấu trúc đề thi vào 10 TP HN

V

vnzoomvodoi

Đề văn sẽ có hai phần.
Mỗi phần hỏi một tác phẩm. Và hai phần có một phần hỏi về tác phẩm thơ (6-7 điểm), một phần hỏi về tác phẩm truyện (3-4 điểm).
Mỗi phần thường có
Câu 1. Tái hiện kiến thức (chép thuộc thơ, hoàn cảnh ra đời, hiểu biết về tác giả,...)
Câu 2. Thì thường là những câu hỏi về tiếng việt
Câu 3. Viết đoạn văn
Câu 4. Câu hỏi phụ (nếu có :D)
Theo kinh nghiệm của mình thì có thế thôi
 
Top Bottom