Sử 11 câu hỏi về lịch sử 11 - CM tháng 10 nga

truonglanaa

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng mười hai 2022
2
1
6
18
Bình Định

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1 . phân tích đánh giá được ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 19 năm 1917 ở nga
2. đánh giá được tác động của CM tháng mười đối với thế giới và việt nam​
truonglanaa
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại box Sử. Sau đây mình xin gửi đáp án tham khảo của mình!
1. Phân tích, đánh giá ý nghĩa của cách mạng tháng 10/1917 ở Nga:
Đối với nước Nga:
 • Mở ra kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số mệnh hàng triệu con người ở Nga.​
 • Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân, nhân dân lao động được giải phóng, thoát khỏi mọi xiềng xích nô lệ, làm chủ vận mệnh đất nước.​
 • Sự ra đời của nhà nước Xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân dân lên nắm chính quyền.​
Đối với thế giới:
 • Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa, báo hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu.​
 • Mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, đánh dấu một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.​
 • Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.​
 • Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới, cổ vũ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.​
2. Tác động của cách mạng tháng 10 Nga đối với thế giới và Việt Nam:
a. Tác động với thế giới:
Đây là phần ý nghĩa của cách mạng tháng 10 với thế giới nhé!​
 • Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa, báo hiệu quá trình cải tạo thế giới theo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu.​
 • Mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa, đánh dấu một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.​
 • Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh.​
 • Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới, cổ vũ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức.​
b. Tác động đến Việt Nam:
 • Trong lúc xã hội Việt Nam đang phân hóa sâu sắc do hậu quả của cuộc khai thác lần hai của pháp thì cách mạng tháng 10 Nga thành công có tác dụng thúc đẩy cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kì mới.​
 • Dưới tác động và ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Phương Đông và phong trào đấu tranh của công nhân ở các nước tư bản phương tây phát triển nhanh chóng, gắn bó mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.​
 • Tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, năm 1920, sau khi đọc "Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lenin, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng vô sản.​
 • Cách mạng tháng 10 Nga ảnh hưởng đến Việt Nam thông qua con đường báo chí bí mật.​
 • Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, dưới sự huấn luyện và giảng dạy của Nguyễn Ái Quốc đã nâng cao ý thức chính trị cho thanh niên Việt Nam, truyền bá chủ nghĩa Mac - Lenin, kinh nghiệm tổ chức Đảng vô sản kiểu mới ở Nga... Sự ra đời của Đảng đã dẫn đến những thắng lợi sau này của cách mạng Việt Nam: cách mạng tháng 8 (1945), Điện Biên Phủ (1954), chiến thắng mùa xuân 1975...​
 • Để lại cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm, như thành lập khối liên minh công - nông - binh...​
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hộ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại: TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
 
Top Bottom