Hóa Câu hỏi trắc nghiệm hoá vào 10

minnyvtpt02

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng ba 2017
1,138
1,400
249
21
Ninh Bình
THPT NHO QUAN A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Nung 50 gam CaCO3 thu được 22,4 gam CaO thì hiệu suất phản ứng là:

A. 100%

B. 90%

C. 80%

D. 70%

Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe cần vừa đủ 800 ml dung dịch HCl 1M thì thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 50% và 50%

B. 40% và 60%

C. 49,09% và 50,91%

D. 60% và 40%

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Mg và Fe cần vừa đủ 245 gam dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí hidro (đktc) thu được là bao nhiêu?

A. 6,72 (l)

B. B. 4,48 (l)

C. 11,2 (l)

D. 2,24 (l)

Câu 4. Một hidrocacbon có tỉ khối so với hidro là 15 thì công thức phân tử của hidrocacbon là:

A. CH4

B. C2H4

C. C2H2

D. C2H6

Câu 5. Cho Na phản ứng hết với 100ml dung dịch C2H5OH 450 thì thể tích khí hidro (đktc) thu được bằng bao nhiêu? Biết
clip_image002.gif


A. 40 (l)

B. 41 (l)

C. 42 (l)

D. 43(l)
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Top Bottom