CLB lịch sử CÂU HỎI ÔN THI HKII – LỊCH SỬ LỚP 9

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong thời gian 1919-1925.
- 6/1919 Gởi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vec-xai đòi tự do, bình đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- 7/1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-Nin.
- 12/1920 tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp,
- 1921 Lập hội liên hiệp thuộc địa, viết báo người cùng khổ, sách Bản án chế độ TD Pháp.
- 1923-1924 Dự Hội nghị Quốc tế nông dân. Đại hội lần thứ năm Quốc tế cộng sản.
- 6/1925 Lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Câu 2: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng vào năm 1930.
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp Việt Nam.
- Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mac- Lê-Nin và phong trào công nhân với phong trào yêu nước Việt Nam.
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử . Khẳng định giai cấp công nhân đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo.
- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu quyết định bước phát triển nhảy vọt về sau.
Câu 3: Những diễn biến chính của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- 14->15/ 8 Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong cả nước .
- 19/8 Khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
- 14->18/8 Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh,Quảng Nam giành chính quyền sớm nhất trong cả nước.
- 23/8 Khởi nghĩa thắng lợi ở Huế , 25/8 Sài Gòn. 28/8 Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.
- 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Câu 4: Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945.
- Miền Bắc 20 vạn quân Tưởng vào Hà Nội, Miền Nam Pháp quay trở lại xâm lược, lực lượng phản cách mạng chống phá.
- Kinh tế lạc hậu, nạn đói chưa được khắc phục, lũ lụt, hạn hán…công nghiệp đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt,
- Ngân sách trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương,
- Văn hóa- xã hội: 90% dân mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.
-> Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.
Câu 5: Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.
* Nội dung :
- Các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cam-Pu-Chia.
- Hai bên ngừng bắn lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
- Hai bên tập kết quân đội lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do 7/1956.
* Ý nghĩa :
- Chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp Mỹ ở Đông Dương.
- Là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.
- Pháp rút hết quân về nước, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
Câu 6: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong việc thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961-1965). Nhân dân miền Nam đã đánh bại chiến lược ấy như thế nào?
-Mĩ :tiến hành bằng quân tay sai, cố vấn Mĩ chỉ huy, vũ khí, phương tiện chiến tranh, lập ấp chiến lược, bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới.
-Ta: phá “ấp chiến lược”.1963 chiến thắng Ấp Bắc-Mĩ Tho, hai vạn phật tử Huế biểu tình, quần chúng Sài Gòn biểu tình.
-1/11/1963 Mĩ lật đổ chính quyền Diệm-Nhu. Với chiến thắng Bình Giã, Bà Rịa, Đồng Xoài, Đông Xuân 1964-1965 khắp miền Nam ta đã làm phá sản “chiến tranh đặc biệt của Mĩ”.
 
Top Bottom