Toán 11 Cấp số nhân

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
[imath]u_n-\dfrac{1}2=3u_{n-1}-\dfrac{3}2[/imath]

[imath]\Rightarrow u_n-\dfrac{1}2=3(u_{n-1}-\dfrac{1}2)=3^{n-1}(u_1-\dfrac{1}2)[/imath]

[imath]\Rightarrow u_n=2.3^{n-1}+\dfrac{1}2[/imath]

Em tham khảo nhé
 
Top Bottom