Toán 11 cấp số cộng, cấp số nhân

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
giải chi tiết cho em được không Ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ!
nguyễnhuy hoàng
Ta có :[math]\begin{cases} u_1=-5\\u_{n+1}=-2u_n+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1-1=-6\\u_{n+1}-1=-2(u_n-1) \end{cases}[/math]Đặt [imath]v_n=u_n-1[/imath]
[math]\begin{cases} v_1=-6\\v_{n+1}=-2v_n \end{cases} \Rightarrow v_{100}=-6.(-2)^{99} \Rightarrow u_{100}=1-6.(-2)^{99}=1+3.2^{100}[/math]
 
Top Bottom