cao thủ thi`moi'vào

L

lethithuyloan

làm thử ná (^^)
hem phải cao thủ cóa cho tớ nàm hem
Đặt x=pi/4-t => dx=-dt
tgx+1 = tg(pi/4-t)+1=(1-tgt)/(1+tgt)+1=2/(1+tgt)
ln(tgx+1)=ln(2/(tgt+1))=ln2-ln(tgt+1)
đổi cận x=0 => t=pi/4
x=pi/4 =>t=0
khi đó
I=tp từ pi/4-->0 của(ln2-ln(1+tgt))dt
=ln2tp0-->pi/4(dt)-I
==>I=(pi/8)ln2
^^
thưởng gì nèo
 
S

sohe

lethithuyloan said:
làm thử ná (^^)
hem phải cao thủ cóa cho tớ nàm hem
Đặt x=pi/4-t => dx=-dt
tgx+1 = tg(pi/4-t)+1=(1-tgt)/(1+tgt)+1=2/(1+tgt)
ln(tgx+1)=ln(2/(tgt+1))=ln2-ln(tgt+1)
đổi cận x=0 => t=pi/4
x=pi/4 =>t=0
khi đó
I=tp từ pi/4-->0 của(ln2-ln(1+tgt))dt nó phải là: I= tích phân của (ln2-ln(1+tgt) )(-dt) với cận từ pi/4-->0.[/color] bạn xem lại đi.
=ln2tp0-->pi/4(dt)-I
==>I=(pi/8)ln2
^^
thưởng gì nèo
 
Top Bottom