căn bậc 2

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Tính căn A biết
a.A=
png.latex

b.A=
png.latex

c.A=
png.latex
a) $A=13-2\sqrt{42}=7-2\sqrt{42}+6=(\sqrt 7-\sqrt 6)^2\Rightarrow \sqrt A=\sqrt 7-\sqrt 6$
b) $A=46+6\sqrt 5=45+6\sqrt 5+1=(3\sqrt 5+1)^2\Rightarrow \sqrt A=3\sqrt 5+1$
c) $A=12-3\sqrt{15}=\dfrac{48-12\sqrt 5}4=\dfrac{30-12\sqrt{15}+18}4=\dfrac{(\sqrt{30}-3\sqrt 2)^2}4\Rightarrow \sqrt A=\dfrac{\sqrt{30}-3\sqrt 2}2$
he is an very intelligent boy
I love he very much.................!
gì vậy bạn, ko liên quan nhưng câu này sai, phải dùng him ^^
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
ừ có lẽ mk cũng hơi vội cho nên viết nhầm him thành he
uk nhưng cái đấy thì liên quan gì đến topic bạn nhỉ?
đừng đánh giá người khác chỉ vì một lỗi sai mà họ vô tình mắc phải
ý bạn là sao? người kia đâu có khả năng telepathy mà biết vô tình hay...
dừng lại ở đây, ko spam nữa bạn nhé ^^
 
Top Bottom