Sử 10 Cải cách hành chính

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Bạn tham khảo nhé
Giống: Bộ máy nhà nước thời Nguyễn ở Trung ương được tổ chức theo mô hình nhà Lê, Vua nắm mọi quyền hành
Khác:
  • Nhà Lê Sơ: Ở địa phương chia làm 13 đạo thừa tuyên, mỗi đạo gồm 3 ti trông coi các mặt về quân sự, dân sự, an ninh. Bên dưới là phủ, huyện, châu, xã
  • Nhà Nguyễn: ở địa phương chia cả nước làm 3 vùng (Bắc Thành, Gia Định Thành và Trực doanh)
 
Top Bottom