Địa 12 Cách trình bày bài địa

H

huongmotor

Kinh nghiệm trình bày bài Địa lý
Trước tiên hãy xác định trình bày cần ngắn gọn,rõ ràng và chính xác
Và tuân thủ kết cấu cũng có 3 phần:mở,thân kết
bạn phải có hệ thống ý rõ ràng,ý khái quát để đầu đoạn, sau đó triển khai,và kết đoạn rồi chuyển sang ý sau
Tốt nhất ,những câu mở đoạn nên là câu nêu nội dung chính của đoạn!
Bạn vẫn phải trình bày theo văn bản hoàn chỉnh, ko đuọc gạch đầu dòng
Trình bày rõ ràng để ko mất ý , mất điểm, lẫn ý này sang ý khác,luôn tạo cơ hội để thầy cô nhìn nhanh và rõ ý của cả bài
Chúc bạn áp dụng hiệu quả!
 
H

haduy12a3

DUNG DO NEU BAN LAM NHU BAN HUONG THI BAI THI SE~ MANH LAC VA DE~ GAY THIEN CAM CHO MGUOI CHAM THI HON VI ; MUA HE NONG NUC BAI CUA BAN MA LUNG CUNG THI GNUOI TA TIM DE~ BO? XOT Y CUA BAN
 
A

arxenlupin

huongmotor said:
Kinh nghiệm trình bày bài Địa lý
Trước tiên hãy xác định trình bày cần ngắn gọn,rõ ràng và chính xác
Và tuân thủ kết cấu cũng có 3 phần:mở,thân kết
bạn phải có hệ thống ý rõ ràng,ý khái quát để đầu đoạn, sau đó triển khai,và kết đoạn rồi chuyển sang ý sau
Tốt nhất ,những câu mở đoạn nên là câu nêu nội dung chính của đoạn!
Bạn vẫn phải trình bày theo văn bản hoàn chỉnh, ko đuọc gạch đầu dòng
Trình bày rõ ràng để ko mất ý , mất điểm, lẫn ý này sang ý khác,luôn tạo cơ hội để thầy cô nhìn nhanh và rõ ý của cả bài
Chúc bạn áp dụng hiệu quả!

cô mình nói phần mở bài chỉ cần nêu lại câu hỏi dựoc rùi.phần kết chỉ cần ghi đúng 1 câu là dựoc còn phần thân bài thì đựoc gạch dâu dòng cho người chấm dẽ nhìn và rỗ ý
 
Top Bottom