cách tính bài này sao,chỉ minh với các bạn

T

trithucxadoa

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là
  • 900
  • 1800
  • 8100
  • 9900
em không hiểu cách tính của câu này ?
nếu ai biết xin chỉ giúp mình với,
thanks nhiều!!!
 
H

hien_chip

Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp (Aa) trong quần thể sẽ là
A.900
B.1800
C.8100
D.9900

Đang rảnh:D nên mình giải nhé!

Quần thể cân bằng di truyền Hacdi-Vanberg nên có CTDT là:

[TEX]P^2 Aa + 2.P.qAa + q^2 aa =1[/TEX]
theo bài ra:

[TEX]q_a=\sqrt{\frac{100}{10000}} = 0,1 [/TEX]=> [TEX]P (A) = 1-0,1=0,9[/TEX]

nên số cá thể dị hợp trong quần thể tại thời điểm tính là:

[TEX]2.P_A.q_a.10000 = 2.0,1.0,9.10000 = 1800[/TEX]
đáp án B
 
Top Bottom