Sử 11 Cách mạng tư sản Pháp

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
788
2,751
301
...
Long An
Chứng minh thời kì chuyên hính Dân chủ Gia - cô - banh (1793 - 1794) là đỉnh cao của cách mạng Pháp.
Chào chị ạ ^^ Về câu hỏi này chị có thể dựa vào sách để trả lời ạ, chị tham khảo thử bài làm của em nha:
*Chính quyền Gia-cô-banh, đứng đầu là Rô-be-spie, đã thực hiên 1 số chính sách tiến bộ mà các thời kì khác không làm được:
-Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, ruộng đất thu được của quý tộc phong kiến thì chia thành từng mảnh nhỏ, bán cho dân, trả dần trong 10 năm, ...
-Vào tháng 6-1793, Hiến pháp mới đựợc thông qua, tuyên bố chế độ cộng hòa.
-Ban bố quyền dân chủ rộng rãi cho nhân dân, xoá bỏ sự bất bình đẳng về đẳng cấp trong xã hội.
-Ban hành luật giá tối đa về lương thực, thực phẩm.
-Ban hành luật về mức tối đa lương cho công nhân.
-Quốc hội đã thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”, và đã có những biện pháp tích cực để chống lại giặc ngoại xâm.
=> Qua đó chứng tỏ rằng: Nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp.
 
Top Bottom