Sử 11 cách mạng tư sản anh

H

hoatinhbay

Tiền đề dẫn đến cuộc cách mạng tư sản Anh

Nước Anh vào thế kỉ thứ XVII, dưới Vương triều Xtiu-ớt, vua Charles I, là một nước quân chủ chuyên chế. Dưới tác động của sự phát triển vượt bậc, CNTB đang dần du nhập vào nước Anh.

Dưới sự tác động đó, nông dân Anh là thành phần bị tác động không nhỏ. Do nhu cầu về mở rộng thị trường và nhất là phục vụ cho ngành nuôi cừu đề lấy lông, nông dân Anh đã bị bọn quý tộc phong kiến, địa chủ, lãnh chúa phong kiến đuổi khỏi lãnh địa, điền trang, nơi mình đang sống.

Chính dưới sự tác động đó, ngành công nghiệp len dạ nhờ đó mà có sự phát triễn vượt bậc, góp phần đưa nước Anh trở thành một siêu cường về kinh tế ở châu Âu. Bên cạnh đó, tư bản Anh đã hình thành và trở thành một thế lực lớn đối với nền kinh tế TBCN.

Nông dân bị đuổi khỏi các lãnh địa, điền trang đã tìm đến các xí nghiệp, công ti làm việc cho các nhà Tư bản mà hình thành nền một giai cấp mới trong xã hội Anh - Công nhân, thành phần không thễ thiều, góp phần củng nông dân làm động lực cho cuộc cách mạng sau này.

Bên cạnh ngành công nghiệp len dạ phát triễn, các ngành nghề khác trong xã hội Anh cũng có sự phát triễn vượt bậc như tài chính - ngân hàng, khai thác mỏ...Tất cả cùng quy tụ thành các trung tâm lớn như Luân Đôn, Liverpool,... Trong đó, thủ đô nước Anh đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu châu Âu.

Dựa trên sự phát triễn đó, các giai cấp trong xã hội hình thành và có sự phân hóa, xung đột gây gắt như Tư sản, Quý tộc mới, Công nhân, Nông dân...

Những tư sản quý tộc mới là thành phần quan trọng trong Quốc hội (hay Nghị viện) nước Anh nhưng do sự mâu thuẩn với Nhà vua và phong kiến ngày càng gây gắt, sự cản trở đó đã thôi thúc nước Anh cần có một cuộc cách mạng. Bên cạnh đó, Quốc hội lại được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân nên điều tiên quyết chính là cách mạng sẽ bùng nổ!

Cuộc cách mạng còn nhận được sự thuận lợi từ bên ngoài mà không có sự cản trở như tinh hình Tây Ban Nha đang vào thế suy sụp; nước Pháp chưa thoát khỏi sự khủng hoảng từ những cuộc khởi nghĩa của nhân dân; Đức suy yếu sau chiến tranh 30 năm; Nga, Ba Lan, Thụy Sỉ vướng vào cuộc chiến giữa ba nước.

=> Từ các điều đó đã làm cho cuộc cách mạng ở Anh bùng nổ và đi đến thắng lợi.
 
H

hocmai.lichsu

Tiền đề dẫn tới CMTS Anh

Về tiền đề dẫn tới CMTS Anh, em nên căn cứ vào nội dung kiến thức trong SGK để đưa ra những ý thỏa đảng trên cơ sở những gợi ý sau:
1. Tiền đề về kinh tế
2. Tiền đề về xã hội
3. Tiền đề về chính trị.
Lưu ý: sự xuất hiện của nền kinh tế TBCN và sự ra đời của giai cấp tư sản là tiền đề căn bản đưa đến CMTS.
 
Top Bottom