Sử 9 Cách mạng tháng Tám

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Thời gian Sự kiện
18/8/1945 Giành chính quyền đầu tiên tại Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
19/8/1945 Giành chính quyền tại Hà Nội , Thái Bình, Khánh Hòa.
20/8/1945Giành chính quyền tạiThanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Sơn Tây, Yên Bái.
21/8/1945Giành chính quyền tại Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phúc Yên.
22/8/1945Giành chính quyền tại Cao Bằng, Hưng Yên, Kiến An, Tân An.
23/8/1945Giành chính quyền tại Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Trị, Lâm Viên , Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình
24/8/1945Giành chính quyền tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Yên, Đắk Lắk, Phú Yên, Gò Công.
25/8/1945Giành chính quyền tại Sài Gòn ,Chợ Lớn, Gia Định, Bình Thuận, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh, Sa Đéc, Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La
26/8/1945 Giành chính quyền tại Cần Thơ, Châu Đốc, Biên Hòa, Hòn Gai.
27-28/8/1945Giành chính quyền tại Rạch Giá. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên
2/9/1945Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
[TBODY] [/TBODY]
2
Nguyễn nhân thắng lợi :
 • + Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta
 • + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng
 • + Đã được chuẩn bị rất tốt
 • + Sự đồng lòng , đoàn kết của toàn dân tộc
 
 • Like
Reactions: Tiểu Bạch Lang

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Thời gian Sự kiện
18/8/1945 Giành chính quyền đầu tiên tại Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
19/8/1945 Giành chính quyền tại Hà Nội , Thái Bình, Khánh Hòa.
20/8/1945Giành chính quyền tạiThanh Hóa, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Sơn Tây, Yên Bái.
21/8/1945Giành chính quyền tại Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Phúc Yên.
22/8/1945Giành chính quyền tại Cao Bằng, Hưng Yên, Kiến An, Tân An.
23/8/1945Giành chính quyền tại Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu, Quảng Trị, Lâm Viên , Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình
24/8/1945Giành chính quyền tại các tỉnh Hà Nam, Quảng Yên, Đắk Lắk, Phú Yên, Gò Công.
25/8/1945Giành chính quyền tại Sài Gòn ,Chợ Lớn, Gia Định, Bình Thuận, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Bến Tre, Tây Ninh, Sa Đéc, Kon Tum, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La
26/8/1945 Giành chính quyền tại Cần Thơ, Châu Đốc, Biên Hòa, Hòn Gai.
27-28/8/1945Giành chính quyền tại Rạch Giá. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên
2/9/1945Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập
[TBODY] [/TBODY]
2
Nguyễn nhân thắng lợi :
 • + Truyền thống yêu nước , tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta
 • + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng
 • + Đã được chuẩn bị rất tốt
 • + Sự đồng lòng , đoàn kết của toàn dân tộc
Câu 2 còn thêm 1 ý, đó là: cách mạng tháng 8 nổ ra trong thời cơ thuận lợi khi Liên Xô và Quân Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật
 
 • Like
Reactions: Homaya Kino

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Câu 2: Nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám :
+ Nguyên nhân chủ quan: Dân tộc ta vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, từng trải qua những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất cho độc lập tự do. Vì vậy, khi Cảng cộng sản Đông Dương và mặt trận Việt Minh phata cao ngọn cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước cứu nhà.
+ Cách mạng Tháng Tám do Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh lãnh đạo đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn dựa trên cơ sở lý luận Mác Lênin được vận dụng sáng tạo và hoàn cảnh Việt Nam.
+ Để giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 -1931 1936 -1939 đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm qua những thành công và thất bại, nhất là trong quá trình xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang,căn cứ địa thời kì vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945.
+ Trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hi sinh gian khổ, quyết tâm giành độc lập, tự do. Các cấp bộ Đảng và việc Minh từ trung ương đến địa phương đã linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
+ Nguyên nhân khách quan: Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản, đã cổ vũ tinh thần, cũng có niềm tin cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa.
Chúc các bạn học tốt !!
 
 • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom