Sử 9 Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.Cho biết những khó khăn mà ta phải đối mặt sau Cách mạng tháng Tám.
Ý nghĩa lịch sử:
 • Trong nước:
  • là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta
  • Phá tan xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, lật nhào chế độ phong kiến trên đất nước ta
  • Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà, đưa đất nước ta từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập dân chủ
 • Thế giới:
  • Cổ vũ tinh thần các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân
  • Góp phần chiến thắng chủ nghĩa Phát xít trong thế chiến II, chọc thủng khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc
Những khó khăn sau cách mạng:
 • Chính trị:
  • Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc: hơn 20 vạn quân Tưởng đóng ở Hà Nội và các tỉnh
  • Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh cũng trên danh nghĩa quân Đồng Minh tiến vào giải giáp quân đội Nhật nhưng lại giúp Pháp trở lại xâm lược
  • Trên nước ta còn hơn 6 vạn quân Nhật
  • Chính quyền cách mạng mới thành lập, lực lượng vũ trang còn non yếu
 • Kinh tế:
  • Nền kinh tế nước ta vốn đã lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề
  • Hậu quả nạn đói 1944 - 1945 chưa được giải quyết, ngân sách nhà nước hầu như trống rộng, ta chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương
 • Văn hóa, giáo dục:
  • Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội còn phổ biến
 
Top Bottom