Sử 8 Cách mạng tháng Mười Nga

Lê Thị Bích Hiền

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2021
130
200
21
14
Cà Mau
Tân lợi

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
19
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX
Lê Thị Bích Hiền Bạn có thể xem câu trả lời qua link
 
  • Love
Reactions: Đình Hải

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX
Lê Thị Bích Hiền*Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 được đánh giá là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX
Đối với nước Nga

+Mở ra Một kỷ Nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu người ở nước Nga
+Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.
+ Xây dựng một xã hội mới ở Nga, xã hội tự do, hạnh phúc Và công bằng do nhân dân nắm chính quyền.
- Đối với thế giới:
+ Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới. Phá vỡ trận tuyến của chủ nghĩa tư bản, nó không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới.
+ Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.
+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế, chỉ cho họ con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bán.
=> Ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nước trong đó có Việt Nam=>con đường cứu nước đúng đắn của Người=> đem đến độc lập dân tộc
Bạn có thể tham khảo qua bài làm của mình ạ, có gì không rõ có thể cmt ngay phía dưới.
=> Bạn có thể xem thêm kiến thức các môn tại topic nha:
 
  • Love
Reactions: Đình Hải

Thùylinh06

Học sinh
Thành viên
3 Tháng năm 2022
80
31
26
17
Hà Tĩnh
vì sao cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là 1 sự kiện lịch sử vĩ đại trong lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX
Lê Thị Bích Hiền- Đối với nước Nga.
+ Cách mạng tháng Mười đã mở ra một kỉ nguyên mới làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người Nga: xoá bỏ ách thống trị của phong kiến và tư sản Nga ,thành lập chính quyền Xô viết đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước.
-Đối với thế giới: Cách mạng tháng Mười có ý nghĩa sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới.
+ Đây là cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới, với sự ra đời của nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới đã tạo ra một chế độ xã hội đối lập với CNTB. Do đó, có ý nghĩa mở đầu một thời kì lịch sử mới của nhân loại
+ Cách mạng tháng Mười thắng lợi, đã giải phóng được giai cấp công nhân, nông dân Nga và các dân tộc bị đế quốc Nga áp bức, bóc lột. Vì vậy, cổ vũ mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới và đã mở ra con đường giải phóng cho giai cấp công nhân và các dân tộc thuộc địa.Dưới ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, một loạt phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ Cuộc khởi nghĩa tháng 3/1919 ở Triều Tiên; cuộc vận động Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919) ở Trung Quốc, cao trào cách mạng ở Ấn Độ những năm 1918, 1922; cuộc đấu tranh chống nền thống trị của Anh ở Apganixtan (năm 1919)...
+Cách mạng tháng Mười Nga làm cho phong trào cách mạng ở các nước phương Tây và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông có mối quan hệ mật thiết với nhau vì cùng chống một kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
+Cách mạng tháng Mười đã tạo những điều kiện khách quan cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới: làm cho kẻ thù của phong trào giải phóng dân tộc suy yếu, còn nước Nga Xô Viết trở thành người bạn đồng minh, tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân
 
Top Bottom