Sử 9 Cách mạng tháng 8-1945

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,662
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
nguyên nhân thắng lợi mình làm đc rùi ạ
còn nguyên nhân nào quan trọng nhất thì mình chưa làm đc mong bạn giúp đỡ
Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8:
  • Dân tộc ta có truyền thống yêu nước sâu sắc đấu tranh kiên cường bất khuất từ ngàn xưa
  • Có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Quá trình chuẩn bị 15 năm, đã rút ra được bài học kinh nghiệm thành công và thất bại
  • Cách mạng Tháng Tám nổ ra có thời cơ thuận lợi khi Liên Xô và quân đồng minh đã đánh bại Chủ nghĩa Phát xít Nhật
Nguyên nhân quan trọng nhất là: Sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, ta đã xây dựng được khối liên minh vững chắc, có đường lối đấu tranh đúng đắn, kết hợp đấu tranh chính trị với khởi nghĩa vũ trang, khởi nghĩa từng phần với tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom