Sử 8 cách mạng công nghiệp ở Anh, máy móc được sử dụng đầu tiên trong ngành công nghiệp nào ?

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Hà Việt Sơn, 9 Tháng ba 2020.

Lượt xem: 510

 1. Hà Việt Sơn

  Hà Việt Sơn Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  110
  Điểm thành tích:
  21
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  1
  Trong cách mạng công nghiệp ở Anh, máy móc được sử dụng đầu tiên trong ngành công nghiệp nào ?
  A:
  Thuộc da.
  B:
  Ngành dệt.
  C:
  Đóng tàu.
  D:
  Khai mỏ.
  2
  Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng 1929 - 1933, chính phủ Mỹ thực hiện chính sách gì?
  A:
  Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.
  B:
  Thực hiện chính sách Kinh tế mới.
  C:
  Thực hiện Chính sách mới của Ru-dơ-ven.
  D:
  Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mỹ Latinh.
  3
  Văn bản đầu tiên ra đời trong cách mạng tư sản Pháp:
  A:
  Hiến pháp.
  B:
  Hiệp ước Vecxai.
  C:
  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
  D:
  Tuyên ngôn độc lập.
  4
  Nền văn hóa Xô Viết được xây dựng trên cơ sở nào?
  A:
  Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô Viết.
  B:
  Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga.
  C:
  Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.
  D:
  Tiếp thu những tinh hóa văn hóa của nhân loại.
  5
  Mục đích của phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc là
  A:
  chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.
  B:
  đòi tăng lương và giảm giờ làm công nhân.
  C:
  đòi phong kiến Mãn Thanh phải thực hiện cải cách dân chủ.
  D:
  chống lại lực lượng phản cách mạng của Tưởng Giới Thạch.
  6
  Tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai (2/1917) có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng 1905 – 1907 là
  A:
  Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
  B:
  các cuộc cách mạng đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga.
  C:
  phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng.
  D:
  Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và các nước đồng minh của Đức.
  7
  Vì sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
  A:
  Vì máy móc, động cơ hơi nước ra đời giúp giảm bớt sức lao động cho con người.
  B:
  Vì máy móc được chế tạo và áp dụng vào sản xuất.
  C:
  Vì con người đã tìm ra sắt và áp dụng vào sản xuất.
  D:
  Vì máy móc, động cơ hơi nước xuất hiện và được áp dụng ngày càng nhiều vào trong sản xuất chứng tỏ sự phát của nền công nghiệp TBCN.
  8
  Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?
  A:
  Tiến hành chiến tranh với các nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.
  B:
  Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.
  C:
  Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
  D:
  Cấu kết với các nước đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc.
  9
  Khi nền sản xuất mới TBCN ra đời trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn mới nào nảy sinh?
  A:
  Mâu thuẫn giữa tư sản với các tầng lớp nhân dân.
  B:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.
  C:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.
  D:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
  10
  Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941, thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được là
  A:
  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
  B:
  từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp, với sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
  C:
  thanh toán được nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.
  D:
  nền nông nghiệp được tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
  11
  Đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa?
  A:
  Mã Lai.
  B:
  Xiêm (Thái Lan).
  C:
  Việt Nam.
  D:
  In-đô-nê-xi-a.
  12
  Tính chất của cuộc Duy tân năm 1868 ở Nhật Bản là gì?
  A:
  Cách mạng tư sản không triệt để.
  B:
  Cách mạng dân chủ tư sản.
  C:
  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  D:
  Cách mạng tư sản.
  13
  Các nước Đông Nam Á bị thực dân Âu- Mĩ xâm lược không phải do nguyên nhân nào dưới đây?
  A:
  Có nền văn minh lâu đời.
  B:
  Có nguồn tài nguyên phong phú.
  C:
  Có nguồn lao động dồi dào.
  D:
  Chế độ phong kiến suy yếu, khủng hoảng.
  14
  Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga khi bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh là
  A:
  nền kinh tế bị suy giảm nghiêm trọng so với trước chiến tranh.
  B:
  sau thất bại trong cuộc can thiệp vũ trang vào nước Nga, 14 nước đế quốc buộc phải công nhận nước Nga Xô viết.
  C:
  đất nước bị tàn phá nặng nề.
  D:
  bọn phản cách mạng điên cuồng , gây bạo loạn ở nhiều nơi.
  15
  Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
  A:
  Sản xuất “cung” vượt quá “cầu” hàng hóa ế thừa, sức mua của dân giảm.
  B:
  Sản xuất chạy theo lợi nhuận.
  C:
  Hàng hóa kém phẩm chất, dân không mua, không xuất khẩu được.
  D:
  Sản xuất giảm, “cung” không đủ “cầu”.
  16
  Cách mạng Tân Hợi là:
  A:
  cuộc của công nhân và trí thức yêu nước.
  B:
  cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.
  C:
  cuộc cách mạng vô sản.
  D:
  cuộc khởi nghĩa nông dân.
  17
  Cuộc chiến tranh bùng nổ vào tháng 8/1914 nhanh chóng trở thành cuộc chiến tranh thế giới vì
  A:
  nhiều loại vũ khí hiện đại trên thế giới lúc bấy giờ đều được sử dụng trong chiến tranh.
  B:
  cuộc chiến tranh đã lôi cuốn khoảng 38 nước trên thế giới tham chiến và nhiều thuộc địa cũng bị lôi vào vòng khói lửa.
  C:
  chiến tranh lan rộng nhiều nước châu Âu.
  D:
  tham gia chiến tranh có một số nước châu Âu và cả nước Mĩ ở phía tây bán cầu.
  18
  Nền sản xuất TBCN với sự hình thành hai giai cấp mới đó là:
  A:
  giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
  B:
  giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.
  C:
  giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
  D:
  giai cấp tư sản và gia cấp tiểu tư sản.
  19
  Cuộc Duy Tân có tác dụng như thế nào đối với Nhật Bản?
  A:
  Nhật thoát khỏi nguy cơ thuộc địa và mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
  B:
  Chế độ nông nô bị xóa bỏ.
  C:
  Mở đường cho CNTB phát triển.
  D:
  Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
  20
  Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?
  A:
  Vì sự phát triển của cách mạng công nghiệp.
  B:
  Vì muốn mở rộng lãnh thổ của mình.
  C:
  Vì nhu cầu về tài nguyên, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hóa.
  D:
  Vì muốn gây ảnh hưởng của mình với nước khác.
  21
  Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?
  A:
  Nông dân, tư sản và đẳng cấp thứ ba.
  B:
  Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
  C:
  Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ ba.
  D:
  Tăng lữ, quí tộc và tư sản.
  22
  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là
  A:
  Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại Xta-lin-grát.
  B:
  Mĩ tham gia chiến tranh.
  C:
  Liên Xô tham gia chiến tranh.
  D:
  Hồng quân Liên Xô tiến công quân Đức tại vòng cung Cuốc – xcơ.
  23
  Ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
  A:
  G Oasinhton.
  B:
  Saclơ I.
  C:
  Ôliver Crôm Oen.
  D:
  Roobespie.
  24
  Sự kiện đánh chiếm pháo đài nhà ngục Baxti có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
  A:
  Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi.
  B:
  Pháo đài tượng trưng cho uy quyền của nhà vua.
  C:
  Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
  D:
  Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pari.
  25
  Đâu là nguyên nhân cơ bản chứng tỏ cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng triệt để nhất?
  A:
  Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
  B:
  Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.
  C:
  Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
  D:
  Cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacobanh.
   
  Khánh Ngô Nam thích bài này.
 2. _Gumball_

  _Gumball_ Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  157
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Thái Nguyên
  Trường học/Cơ quan:
  HOCMAI

  1
  Trong cách mạng công nghiệp ở Anh, máy móc được sử dụng đầu tiên trong ngành công nghiệp nào ?
  A:
  Thuộc da.
  B:
  Ngành dệt.

  C:
  Đóng tàu.
  D:
  Khai mỏ.
  2
  Để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng 1929 - 1933, chính phủ Mỹ thực hiện chính sách gì?
  A:
  Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.
  B:
  Thực hiện chính sách Kinh tế mới.
  C:
  Thực hiện Chính sách mới của Ru-dơ
  -ven.
  D:
  Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mỹ Latinh.
  3
  Văn bản đầu tiên ra đời trong cách mạng tư sản Pháp:
  A:
  Hiến pháp.
  B:
  Hiệp ước Vecxai.
  C:
  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

  D:
  Tuyên ngôn độc lập.
  4
  Nền văn hóa Xô Viết được xây dựng trên cơ sở nào?
  A:
  Phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc Xô Viết.
  B:
  Bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc Nga.
  C:
  Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hóa nhân loại.

  D:
  Tiếp thu những tinh hóa văn hóa của nhân loại.
  5
  Mục đích của phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc là
  A:
  chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.

  B:
  đòi tăng lương và giảm giờ làm công nhân.
  C:
  đòi phong kiến Mãn Thanh phải thực hiện cải cách dân chủ.
  D:
  chống lại lực lượng phản cách mạng của Tưởng Giới Thạch.
  6
  Tình hình nước Nga trước cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai (2/1917) có điểm gì giống so với tình hình nước Nga trước cuộc Cách mạng 1905 – 1907 là
  A:
  Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
  B:
  các cuộc cách mạng đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga.
  C:
  phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng.

  D:
  Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và các nước đồng minh của Đức.
  7
  Vì sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
  A:
  Vì máy móc, động cơ hơi nước ra đời giúp giảm bớt sức lao động cho con người.
  B:
  Vì máy móc được chế tạo và áp dụng vào sản xuất.
  C:
  Vì con người đã tìm ra sắt và áp dụng vào sản xuất.
  D:
  Vì máy móc, động cơ hơi nước xuất hiện và được áp dụng ngày càng nhiều vào trong sản xuất chứng tỏ sự phát của nền công nghiệp TBCN.

  8
  Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, thực dân Anh đã làm gì?
  A:
  Tiến hành chiến tranh với các nước đế quốc Âu, Mỹ, Nhật Bản.
  B:
  Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện.

  C:
  Khuất phục triều đình Mãn Thanh.
  D:
  Cấu kết với các nước đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc.
  9
  Khi nền sản xuất mới TBCN ra đời trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn mới nào nảy sinh?
  A:
  Mâu thuẫn giữa tư sản với các tầng lớp nhân dân.
  B:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với nông dân và thợ thủ công.
  C:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.

  D:
  Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản.
  10
  Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 đến năm 1941, thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được là
  A:
  nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
  B:
  từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp, với sản lượng đứng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).

  C:
  thanh toán được nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.
  D:
  nền nông nghiệp được tập thể hóa, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
  11
  Đến đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa?
  A:
  Mã Lai.
  B:
  Xiêm (Thái Lan).

  C:
  Việt Nam.
  D:
  In-đô-nê-xi-a.
  12
  Tính chất của cuộc Duy tân năm 1868 ở Nhật Bản là gì?
  A:
  Cách mạng tư sản không triệt để.

  B:
  Cách mạng dân chủ tư sản.
  C:
  Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  D:
  Cách mạng tư sản.
  13
  Các nước Đông Nam Á bị thực dân Âu- Mĩ xâm lược không phải do nguyên nhân nào dưới đây?
  A:
  Có nền văn minh lâu đời.

  B:
  Có nguồn tài nguyên phong phú.
  C:
  Có nguồn lao động dồi dào.
  D:
  Chế độ phong kiến suy yếu, khủng hoảng.
  14
  Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga khi bắt tay vào công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh là
  A:
  nền kinh tế bị suy giảm nghiêm trọng so với trước chiến tranh.
  B:
  sau thất bại trong cuộc can thiệp vũ trang vào nước Nga, 14 nước đế quốc buộc phải công nhận nước Nga Xô viết.

  C:
  đất nước bị tàn phá nặng nề.
  D:
  bọn phản cách mạng điên cuồng , gây bạo loạn ở nhiều nơi.
  15
  Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
  A:
  Sản xuất “cung” vượt quá “cầu” hàng hóa ế thừa, sức mua của dân giảm.

  B:
  Sản xuất chạy theo lợi nhuận.
  C:
  Hàng hóa kém phẩm chất, dân không mua, không xuất khẩu được.
  D:
  Sản xuất giảm, “cung” không đủ “cầu”.
  16
  Cách mạng Tân Hợi là:
  A:
  cuộc của công nhân và trí thức yêu nước.
  B:
  cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

  C:
  cuộc cách mạng vô sản.
  D:
  cuộc khởi nghĩa nông dân.
  17
  Cuộc chiến tranh bùng nổ vào tháng 8/1914 nhanh chóng trở thành cuộc chiến tranh thế giới vì
  A:
  nhiều loại vũ khí hiện đại trên thế giới lúc bấy giờ đều được sử dụng trong chiến tranh.
  B:
  cuộc chiến tranh đã lôi cuốn khoảng 38 nước trên thế giới tham chiến và nhiều thuộc địa cũng bị lôi vào vòng khói lửa.

  C:
  chiến tranh lan rộng nhiều nước châu Âu.
  D:
  tham gia chiến tranh có một số nước châu Âu và cả nước Mĩ ở phía tây bán cầu.
  18
  Nền sản xuất TBCN với sự hình thành hai giai cấp mới đó là:
  A:
  giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

  B:
  giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.
  C:
  giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
  D:
  giai cấp tư sản và gia cấp tiểu tư sản.
  19
  Cuộc Duy Tân có tác dụng như thế nào đối với Nhật Bản?
  A:
  Nhật thoát khỏi nguy cơ thuộc địa và mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.

  B:
  Chế độ nông nô bị xóa bỏ.
  C:
  Mở đường cho CNTB phát triển.
  D:
  Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.
  20
  Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?
  A:
  Vì sự phát triển của cách mạng công nghiệp.
  B:
  Vì muốn mở rộng lãnh thổ của mình.
  C:
  Vì nhu cầu về tài nguyên, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hóa.

  D:
  Vì muốn gây ảnh hưởng của mình với nước khác.
  21
  Xã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?
  A:
  Nông dân, tư sản và đẳng cấp thứ ba.
  B:
  Tăng lữ, quí tộc và nông dân.
  C:
  Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ ba.

  D:
  Tăng lữ, quí tộc và tư sản.
  22
  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là
  A:
  Hồng quân Liên Xô phản công quân Đức tại Xta-lin-grát.

  B:
  Mĩ tham gia chiến tranh.
  C:
  Liên Xô tham gia chiến tranh.
  D:
  Hồng quân Liên Xô tiến công quân Đức tại vòng cung Cuốc – xcơ.
  23
  Ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
  A:
  G Oasinhton.

  B:
  Saclơ I.
  C:
  Ôliver Crôm Oen.
  D:
  Roobespie.
  24
  Sự kiện đánh chiếm pháo đài nhà ngục Baxti có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
  A:
  Chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng đòn đầu tiên quan trọng, cách mạng bước đầu thắng lợi.

  B:
  Pháo đài tượng trưng cho uy quyền của nhà vua.
  C:
  Pháo đài là nơi giam cầm những người chống chế độ phong kiến.
  D:
  Pháo đài được xây dựng để bảo vệ thành Pari.
  25
  Đâu là nguyên nhân cơ bản chứng tỏ cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng triệt để nhất?
  A:
  Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.
  B:
  Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.
  C:
  Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.
  D:
  Cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ
   
  Bong Bóng Xà PhòngHà Việt Sơn thích bài này.
 3. Khánh Ngô Nam

  Khánh Ngô Nam Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  964
  Điểm thành tích:
  146
  Nơi ở:
  Phú Yên
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Tôn Đức Thắng

  1B
  2C
  3C
  4C
  5A
  6C
  7D
  8B
  9C
  10B
  11B
  12A
  13A
  14B
  15A
  16B
  17B
  18A
  19A
  20C
  21C
  22A
  23A
  24A
  25D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->