Cách giải Toán violympic vòng 5 đến vòng 16

Thảo luận trong 'Số học' bắt đầu bởi doraemon_nt, 4 Tháng hai 2012.

Lượt xem: 70,781

 1. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )
  VÒNG 5 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ)
  • < 0,02 < < 0,12 < 0,185 < 0,188 < 0,2 < 0,2009 < 0,42 < 0,48 < 0,56 < 0,82 < 0,9 < 0,92 < 0,95 < 1,11 < < 1,87 < 2,54 < 2,75.
  • 0,001 < 0,009 < 0,018< 0,064 < 0,12 < 0,185 < 0,2 < 0,2008 < 0,34 < 0,37 < 0,51 < 0,77 < 0,82< 0,92 < 0,95 < 1,105 < < 1,4 < < .
  • 0,001 < 0,005 < 0,007 < 0,015 < 0,069 < 0,12 < 0,185 < 0,2009< 0,202 < 0,4 < 0,42 < 0,45 < 0,48 < 0,63 < 0,79 < 0,95 < < 1,4 < 1,72 < 1,87.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)
  * = 46,8 ; = 0,037 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 50250 dm = 5km 25m ; 6km 68m = 606dam 8m ;7km 350m = 735dam ;40m 8dm = 4dam 8dm;8dam 7m = 8700cm;200dam = 2000m.
  * 6km 68m = 606dam 8m ; = 46,8 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 1m 19cm = 11dm 9cm ; 7km 350m=735dam;50250dm=5km 25m;20,1=20,10;15mm =1cm5mm; 10km5dam=100hm5dam.
  * 20,08 = 20,080; = 46,8 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ;40m 8dm=4dam8dm; 125dam=1250m
  ; 10km=10000m; 1m45cm=14dm5cm; 35m4dm=3dam54dm; 2dam5dm=2050cm.
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2012
 2. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5
  VÒNG 6 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 9 cũ)
  • 4mm < 12mm < 1,9dm < 2,5dm < 4,5dm <0,6m< 1,45m < 2m30cm < 2m45cm < 3m2dm< 1dam < 1,8dam <25m< 3dam< 1hm < 18dam < 1km2hm < 18hm < 5km12dam < 5km4hm.
  * 8mm< 1,8cm < 4,5dm < 0,6m < 8dm < 14dm < 1m8dm < 1m86cm < 3m2dm < 3,5m < 5m < 25m < 3dam < 2,05hm < 8hm < 1km2hm < 18hm < 2km5hm < 31hm < 5km12dam.
  * 8mm < 12mm < 1,8cm < 8dm < 1,45m < 1,6m < 1m7dm < 1,75m < 1m86cm < 3,5m < 5m < 2dam < 3dam < 45m < 5,1dam < 0,8hm < 1,5km < 2km5hm < 2,6km < 4,5km .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 9 cũ)
  * 5kg 8dag = 5,08kg ; 509kg = 5,09tạ ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 1,25kg = 12,5hg ; 8tạ 15kg = 0,815tấn ; 0,5kg = 5hg ; 0,868kg = 86,8dag ; 1,5kg = 15hg ; 106g = 1,06hg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 36dag = 3,6hg ; 6,19 tạ = 6tạ 19kg ; 3yến 8kg = 38kg ; 5hg = 0,5kg ; 12,6tấn = 12tấn 6tạ ;
  4,2tạ = 420kg ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 5kg 8dag = 5,08kg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 1,75tấn = 17,5tạ ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 4,2tạ = 420kg ; 3yến 8kg = 38kg ;
  1,5kg = 15hg ; 1,06hg = 106g ; 86,8dag = 0,868kg ; 28,5 yền = 2,85tạ ; 0,815tấn = 8tạ 15kg.
   
 3. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 7 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  • 0,5 < 4,2 < 4,6 < 7,28 < 7,3 < 8,6 < 9,68 < 9,85 < 29,8 – 19,3 < 10,7 < 11,9 < 6,1 + 6 < 12,4 < 81,3 – 68,8 < 20,09 < 20,1 < 23,1 < 64,125 < 82,9 + 10,25 < 145 – 20,8.
  • 3,5 < 6,4 < 6,8 < 7,28 < 7,6 < 8,5 < 9,68 < 9,7 < 29,8 – 19,3 < 10,95 < 11,9 < 12,68 < 16,05 < 8,64 + 8,46 < 20,08 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 21,2 + 13,4 < 43,6 < 145,6 – 48,5.
  • 4,2 < 5,3 < 5,84 < 6,2 < 6,8 < 7,6 < 8,5 < 9,7 < 10,2 < 10,25 < 10,7 < 9,2 + 2,5 < 81,3 – 68,8 < 12,8 < 20,08 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 68,6 < 136,8 + 27,2.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  • 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 5,9 + 1,6 = 7,5 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 18,5 + 5,6 = 24,1 ; 30 – 12,35 = 9,85 + 7,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Điền số thích hợp
  * 1,386 x 194 – 1,386 x 94 = 138,6 ; 2,305 x 108 – 2,305 x 8 = 230,5 .
  42,75 x 39 – 42,75 x 29 = 427,5 ; 20,08 x 2 + 20,08 x 8 = 200,8
  8,175 x 104,3 – 8,175 x 4,3 = 817,5 ; 29,34 x 87,56 – 29,34 x 77,56 = 293,4
  28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 = 285,4 ; 2,8 x 19,36 – 2,8 x 19,35 = 0,028
  8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = 0,083 ; 12,84 x 1,8 – 12,84 x 1,8 = 1,284
  16,9 x 0,14 – 16,9 x 0,04 = 1,69 ; 1,01 x 2011 – 2011 = 20,11
  19,8 x 194 – 19,8 x 94 = 1980 ; 1,1 x 20,9 – 20,9 = 2,09
  1,01 x 68 – 68 = 0,68 ; 265,3 x 0,04 + 265,3 x 0,06 = 26,53
  0,028 x 93,27 – 0,028 x 83,27 = 0,28 ; 1,1 x 2011 – 2011 = 201,1
   
 4. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 8 - ( 2010-2011 ):)&gt;-
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  3,6 – 3,4 < 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 105 x 0,1 < 11,6 < 6,85 + 4,9 < 1,5 : 0,1 < 1,51 x 10 < 158 x 0,1 < 1,62 : 0,1 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1 < 200,9 x 10 .
  * 0,1 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 0,7 < 1,3 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 8,4 + 1,8 < 105 x 0,1 < 11,6 < 1,51 x 10 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 2,01 x 1000 < 20,11 : 0,01.
  * 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,3 < 0,9 + 0,5 < 1,6 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 1,81 + 0,19 < 9,16 + 1,3 < 11,6 < 12,8 – 0,5 < 1,5 : 0,1 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1< 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  * 0,1 < 3,6 – 3,4 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 12 x 0,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,81 + 0,19 < 10,1 < 9,16 + 1,3 < 12,8 – 0,5 < 1,51 x 10 < 11,95 + 3,5 < 1,62 : 0,1 < 200,8 : 10 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  * 20,08 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,008 x 0,1 = 0,2008 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 13,57 : 10 = 135,7 x 0,01 ;
  715 : 25 = 28,6 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,009 : 0,1 = 20,09 .
  * 20,8 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 24,6 : 100 = 2,46 x 0,1 ; 20,08 = 2,008 : 0,1 ; 14,58 : 9 = 1,62 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 42,9 : 15 = 2,86.
  * 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,46 x 0,1 = 24,6 : 100 ; 200,8 : 100 = 20,08 x 0,1 ; 2011 x 0,01 = 2,011 : 0,1 ; 135,7 x 0,01 = 13,57 : 10 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 715 : 25 = 28,6 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 72,58 : 19 = 3,82.
   
 5. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 9 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 16 cũ)
  • 25% của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,6 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,84 < 0,86 < 0,98 < 1,1 < 1,3 < 0,145 : 0,1 <1,6 < 1,7 < 1,8 < 2,1 < 9 : 4 < 2,4 < 5% của 50 < 80% của 4 < 4.
  • 0,01 < 0,43 < 20% của 2,5 < 0,57 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 9 x 0,1 < 1,1 < 1,37 < 1,4 < 0,145 : 0,1 < 0,15 : 0,1 < 1,68 < 50% của 3,5 < 1,8 < 1,9 < 2,9 < 80% của 4 < 3,5.
  • 0,05 < 0,48 < 0,54 < 0,69 < 0,71 < 0,3 : 0,4 < 0,86 < 9 x 0,1 < 0,98 < 1,3 < 1,58 < 1,6 < 1,68 < 1,8 < 1,91 < 2,3 < 2,4 < 2,6 < 2,8 < 80% của 4.
  • 0,01 < 0,15 < 0,35 < 0,57 < 0,6 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 1,1 < 75% của 1,6 < 1,37 < 0,15 : 0,1 < 1,58 < 1,8 < 1,91 < 2,1 < 2,3 < 2,4 < 2,68 < 2,7 < 3,5.
  • 0,05 < 60% của 0,5 < 0,2 : 0,5 < 0,48 < 20% của 2,5 < 0,54 < 0,63 < 0,71 < 12,5 : 10 < 1,37 < 50% của 3,5 < 1,91 < 2,1 < 9 : 4 < 5% của 50 < 2,5 < 2,68 < 2,7 < 3,12 < 3,5.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 16 cũ)
  • 20% của 7 = 1,4 ; 80% của 125 = 100 ; 20% của 2,5 = 0,5 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 30% của 42 = 12,6 ; 60% của 24 = 14,4 ; 40% của 85 = 34 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 2008 = 1506.
  • 20% của 15 = 3 ; 20% của 30 = 6 ; 30% của 42 = 12,6 ; 905 của 90 = 81 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 10% của 1 = 0,1 ; 20% của 3 = 0,6 ; 75% của 2008 = 1506; 40% của 85=34.
  • 20% của 45,5 = 9,1 ; 50% của 55 = 27,5 ; 20% của 3 = 0,6 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 40% của 8 = 3,2 ; 90% của 210 = 189 ; 30% của 5 = 1,5 ; 60% của 60 = 36 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 250 = 187,5 .
   
 6. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 10 - ( 2010-2011 )
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 36,45 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 4 thì ta được hai tích bằng nhau. (16,2 ; 20,25 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.
  Số đó là : …………. (7321)
  3/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 89,5 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (53,7 ; 35,8)
  4/ Một cửa hàng mua vào 15000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (18000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 25% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (48000)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị. Số đó là : ……… (2010)
  7/ Tìm số tự nhiên A lớn nhất thoả mãn điều kiện : A < 2009,85 . Số A = ……… (2009)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.
  Số đó là : ………….. (1789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết tổng của tử số và mẫu số bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 48,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (72,9 ; 121,5 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 6.
  Số đó là : …………. (321)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 60% số học sinh xếp loại giỏi, 30% xếp loại khá còn lại 4 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh giỏi là : ……… (24)
  4/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (36000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (37500)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị. Số đó là : ……… (1936)
  7/ Tìm số tự nhiên B lớn nhất thoả mãn điều kiện : B > 2009,2009 . Số B = ……… (2010)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.
  Số đó là : ………….. (6789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết mẫu số lớn hơn tử số 36 đơn vị. Phân số đó là : …………. (54/90)
  10/Tìm trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
  Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ………….. (49,5)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 40% của 7,5 < 10% của 33 < 3,5 < 40% của 12,5 < 6,6 < 6,8 < 7,6 < 7,9 < 10,2 < 5,6 + 4,7 < 7,2 + 4,1 < 11,6 < 6,1 + 6 < 50% của 25 < 12,8 < 13,1 < 23,1 < 43,6 < 64,125 < 41,2 + 23,05 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 2,9 + 0,6= 3,5; 4,25 + 2,05= 6,3 ; 89,6 + 57,4= 147; 8,6 + 1,6 = 10,2; 15,8 + 2,9= 18,7; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 18,6 + 7,8= 26,4; 5,9 + 1,6= 7,5; 75% của 196,4= 147,3; 75% của 9,6= 7,2.
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( bài thêm)
  • 3,1 < 3,5 < 6,25 < 7,28 < 7,6 < 8,81 < 9,1 < 9,35 < 60% của 17,5 < 10,7 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 12,8 < 13,01 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 75% của 125.
  • 30% của 15 < 6,6 < 7,2 < 7,3 < 15% của 50 < 9,1 < 9,105 < 9,68 < 10,2 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 11,6 < 14,5 < 16,05 < 20,09 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 30% của 128 < 75% của 125.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( bài thêm)
  • 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 0,8% của 450 = 3,6 ; 2,1 + 1,8 = 3,8 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 15,8 + 2,9 = 18,7 : 75% của 9,6 = 7,2 ; 115,36 + 24,64 = 140
  • 1,58 + 1,4 = 2,98 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,8 +6,7 = 20,5 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 60% của 2,5 = 1,5 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Vượt chướng ngại vật (ô tô ): ( bài thêm)
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 42,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 5 thì ta được hai tích bằng nhau. (71 ; 42,6 )
  2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 90.
  Số đó là : …………. (259)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi, xếp loại khá còn lại 7 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh là : ……… (42)
   
 7. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 11 - Đề 1 ( 2010-2011 ) ( giống v18 +19)
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * < 0,5 < 2,25 < 2,5 < 3,2 < 3,25 < < 3,5 < 3,8 < 8,2 < 8,9 < 14,5-5,2 < 10,8 < 15,7-2,1 < 14,8 < 15,2 < 30,5-11,9 < 50,2-28,9 < 41,6-18,6 < 40,35-15,75 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 10,2 – 6,8 = 3,4; 13,94 – 12,34 = 1,6 ; 47,2 – 19,36 = 27,84; 51,4 – 18,86 = 32,54; 39,25 + 28,5= 67,75; 0,75% của 50= 0,375 ; 40% của 12= 4,8; 60% của 35= 21; 50% của 8,5= 4,25; 80% của 25= 20.

  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,001 < 0,06 < < < 0,4 < 0,9 < 1,25 < 1,5 < < 5,2 + 3,4 < 9,01 < 14,5-5,2 < 3,45 + 6,4 < 13,1 < 13,9 < 14,8 < 30,5-11,9 < 31,2-10,8 < 20,6 < 21,5 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 87,39 – 29,65 = 57,74; 6,42 – 4,57 = 1,85 ; 521,7 – 97,68 = 424,02; 37,02-28,46 = 8,56; 39,25 + 28,5= 67,75; 0,75% của 50= 0,375 ; 75% của 24,8= 18,6; 0,6% của 500= 3; 50% của 8,5= 4,25; 0,8% của 450= 3,6.
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,003 < 0,04 < 0,25 < 0,6< 0,75 < < 0,9 < 2,25 < 2,5 < 5,2 + 3,4 < 9,01 < 10,2 < 10,8 < 13,4 < 15,2 < 16,1 < 18,2 < 19,1 < 31,2 – 10,8 < 61,3 – 36,1 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 20,2 – 13,9 = 6,3 ; 16,1 – 5,8 = 10,3; 39,5 + 28,25 = 67,75; 357,4 + 87,48= 444,88; 70% của 33= 23,1; 40% của 22,5= 9 ; 0,75% của 80= 0,6; 0,6% của 500= 3; 10% của 3= 0,3; 0,8% của 450= 3,6.
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,003 < 0,04 < 0,08 < 1,25 < 1,5 < 2,25 < 2,5 < 3,2 < < 5,2 + 3,4 < 10,2 < 8,1 + 2,3 < 10,8 < 13,4 < 13,9 < 14,8 < 30,5 – 11,9 < 20,09 < 24,1 < 28,6 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 12,4 + 7,8 = 20,2 ; 10,2 – 6,8 = 3,4 ; 37,02 – 28,46 = 8,56 ; 16,1 – 5,8 = 10,3 ; 25% của 1= 0,25
  ; 80% của 25= 20 ; 0,75% của 50= 0,375; 60% của 18= 10,8; 10% của 3= 0,3; 0,8% của 450= 3,6.
  BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt :
  1/ Một HCN có chu vi 184 cm, biết số đo chiều dài gấp 3 lần số đo chiều rộng.
  Chiều dài là : …..; chiều rộng là : ……. (69 ; 23)
  2/ Một HCN có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh là 24 cm, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.
  Chiều dài là : …..; chiều rộng là : ……. (32 ; 16)
  3/ Một người mua 5 hộp bánh phải trả 125000đ. Nếu mua 9 hộp như thế thì phải trả : …………đ. (225000)
  4/ Tìm hai số biết tổng bằng 145 và số bé bằng số lớn. Số bé là : ……..; Số lớn là : ………. (58 ; 87)
  5/ Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 60 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 90 người ăn …….. ngày. (20)
  6/ Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 150 người ăn trong 20 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 60 người ăn …….. ngày. (50)
  7/ Để hoàn thành một công việc trong 15 ngày thì cần 40 người làm. Để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày thì cần …. người. (60)
  8/ Một người làm trong 26 ngày được trả 1300000đ. Nếu người đó làm 5 ngày thì được trả : ………. đ (250 000)
  9/Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 2 và dư 1 và biết tổng hai số đó bằng 151.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (50 ; 101)
  10/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 5 và biết tổng hai số đó bằng 185.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (45 ; 140)
  11/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 7 và biết hiệu hai số đó bằng 257.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (125 ; 382)
  12/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 2 và dư 9 và biết hiệu hai số đó bằng 57.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (48 ; 105)
  13/ Tìm hai số biết tổng bằng 234 và biết số lớn bằng . Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (104 ; 130)
  14/ Một hình vuông có diện tích bằng 144cm . Chu vi hình vuông đó là : ………….. (48 cm)
  15/ Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.
  Hiện nay tuổi con là : ……….. tuổi ; Hiện nay tuổi cha là : …………. tuổi. (6 ; 36)
  16/Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là 9,4m và 6,6m; chiều cao 10,5m. Diện tích hình thang là : ……m . (84)
   
 8. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  Còn bài vòng 12 chưa ra các bạn thông cảm nhớ thank
  À quên k được lạp dụng xem rồi giải nhen chỉ coi cách làm thôi
  Để rút kinh nghiệm
   
  Last edited by a moderator: 4 Tháng hai 2012
 9. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  VÒNG 12 - ( 2010-2011 ) ( giống v18 +19)
  • 1/ Chọn các giá trị bằng nhau:
  15,86 x 48,92 1,586 x 489,2 1,25 12,5 x 0,1
  20,09 x 0,1 7,685 1,5 225
  76,85 x 0,1 198 110% của 180 2,009
  1,2% của 40 1,25% của 120 25,48 x 16,75 150% của 150
  254,8 x 1,675 0,009 x 10 0,48 0,09
  */ 0,009 x 10 = 0,09 ; 110% của 180 = 198 ; 20,09 x 0,1 = 2,009 ; 12,5 x 0,1 = 1,25 ; 76,85 x 0,1 = 7,685 ; 1,2% của 40 = 0,48 ; 1,25% của 120 = 1,5 ; 150% của 150 = 225 ; 254,8 x 1,675 = 25,48 x 16,75 ; 15,86 x 48,92 = 1,586 x 489,2.
  768,5 x 0,001 0,45 x 100 0,5% của 900 45
  0,7685 0,5% của 750 0,125 4,25 x 1,8
  4,5 3,75 0,5 1,2% của 40
  12,5 x 0,01 1,075 10,75 x 0,1 69
  6,9 x 4 + 6,9 x 6 0,8% của 62,5 1,8 x 4,25 0,48
  */ 768,5 x 0,001 = 0,7685 ; 0,45 x 100 = 45 ; 0,5% của 900 = 4,5 ; 4,25 x 1,8 = 1,8 x 4,25 ; 1,2% của 40 = 0,48 ; 10,75 x 0,1 = 1,075 ; 12,5 x 0,01 = 0,125 ; 0,8% của 62,5 = 0,5 ; 0,5% của 750 = 3,75 ; 6,9 x 4 + 6,9 x 6 = 69.
  1,05 x 10 768,5 x 0,001 12,5 x 0,1 3
  0,2009 0,6% của 500 0,7685 20,09 x 0,01
  1,075 3,75 0,5% của 750 0,8% của 62,5
  10,75 x 0,1 2,009 0,6% của 25 0,5
  0,15 20,09 x 0,1 10,5 1,25
  BÀI THI SỐ 2 : Điền số thích hợp
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là
  Câu 2: 5% của 2011 là ; Câu 3: 110% của 95 là
  Câu 4: 1,25% của một số bằng 4,5 thì số đó là
  Câu 5: Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là v20
  Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là v20 ; Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = 914,6 ;
  Câu 7: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là v20
  Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2.Vậy số thứ hai là v20
  Câu 9: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = ; Câu 10: 134,8 × 1,57 – 134,8 × 1,56 =
  Câu 11: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 = ; Câu 12: 101 × 1,946 – 1,946 = 194,6
  Câu 13: 11 × 46,79 – 46,79 = ; Câu 14: 2,8 × 19,36 – 2,8 × 19,35 =
  Câu 15: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ; Câu 16: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 =
  Câu 17: 265,3 × 0,06 + 265,3 × 0,04 = 26,53 ; Câu 18: 11 × 46,79 – 46,79 =
  BÀI THI SỐ 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
  *1/ Hình tam giác ABC có A
  S = 270 cm2 . Trên BC lấy M sao cho BM = 2MC.
  Tính ABM = ?........ . ( 180 cm2 )
  B M C
  *2/ Hình tam giác ABC có A
  S = 500 cm2 . Trên BC lấy M sao cho BM = 3MC.
  Tính ACM = ?........ . ( 125 cm2 )
  B M C
  *3/ Hình tam giác ABC có A
  S = 90 cm2 . Kéo BC lấy D sao cho BD gấp rưỡi BC.
  Tính ABD = ?........ . ( 135 cm2 )
  B C D
  *4/ Hình tam giác ABC.Kéo BC lấy D sao cho BD gấp rưỡi BC. A
  Biết S ACD = 45 cm2 .
  Tính ABC = ?........ . ( 90 cm2 )
  B C D  *5/ Hình tam giác ABC.Kéo BC lấy D sao cho BD gấp đôi BC. A
  Biết S ABC = 250 cm2 .
  Tính ABD = ?........ . ( 500 cm2 )
  B C D
   
 10. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
  LỚP 5 - ( Vòng 16 - 20 )
  VÒNG 16

  BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :
  199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8 ; 40 % của 12,5 ; 10 % của 3 ; 7,86 : 0,1 ; 199,8 ; 1,368 : 0,01 ; 1,16 ; 7,86 x 10 ; 1999 x 0,001 ; 20,09 x 10 ; 0,3 ; 19,98 x 10 ; 200,9 ; 5 ; 9,74 x 10 ; 1,368 x 100 ; 9,74 : 0,1 ; 8,324 : 0,01 ; 83,24 : 0,1 .
  BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
  1/ Lớp 5A có 24 h/s nam chiếm 60 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
  2/ Lớp 5A có 22 h/s nữ chiếm 55 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
  3/ Lớp 5A có 40 h/s. ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn lại là khá. Hỏi lớp có ? h/s T, K.( 30 ; 10 )
  4/ Trường có 1140 h/s Giỏi chiếm 95 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ? h/s . ( 1200 )
  5/ Gửi 100 000 000đ. Lãi 15 %/ năm. Lãi sau 1 năm = ? đ . ( 15 000 000đ )
  6/ Gửi 150 000 000đ. Lãi 16 %/ năm. Lãi sau 1 năm = ? đ . ( 24 000 000đ )
  7/ Cạnh hình vuông tăng 10 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 10 % ; 21 % )
  8/ Cạnh hình vuông tăng 20 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 20 % ; 44 % )
  9/ Cạnh hình vuông tăng 40 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 40 % ; 96 % )
  10/Cạnh hình vuông tăng 50 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 50 % ;125 % )
  11/ Cạnh hình vuông tăng gấp đôi thì P tăng ? lần; S tăng ? lần. ( 2 ; 4 )
  12/ Cạnh đáy hình tam giác tăng gấp đôi, h tăng gấp rưỡi thì S tăng ? lần; ? % .( 3 ; 200 )
  13/ Cạnh đáy hình tam giác tăng gấp rưỡi; h ko đổi thì S tăng ? % . ( 50 )
  14/ Bán 1000 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 8 tấn )
  15/ Bán 525 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 5 tấn )
  16/ Bán lãi 25 % giá bán . Hỏi lãi ? % giá vốn ( mua ) . ( 33,33 % )
  17/ Bán lãi 35 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 25,92 % )
  18/ Bán lãi 60 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 37,5 % )
  19/ Tăng số A 60 % thì được B . Hỏi phải giảm B đi ? % để được A . ( 37,5 % )
  20/ Giảm số M 37,5 % thì được N . Hỏi phải tăng N ? % để được M . ( 60 % )
  21/ Giảm chiều dài 37,5 % thì phải tăng chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 60 % )
  22/ Tăng chiều dài 25 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 20 % )
  22/ Tăng chiều dài 60 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 37,5 % )
  23/ Bỏ 50 000 đ. Bán được 62 500đ. Bán = ? % vốn ; lãi = ? % . ( 125 ; 25 )
  24/ Lớp có 40 h/s . Nữ chiếm 40 % của lớp. Tính số h/s nữ ; nam ? ( Nữ = 16 ; 24 )
  25/ Trường có 1000 h/s. Số nữ chiếm 45,5 % . Tính số nữ ; nam ? ( 455 ; 545 )
  BÀI 3 : Chọn theo thứ tự tăng dần :
  • 0,01 < 0,2 : 0,5 < 0,66 < 0,69 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 2 : 2,5 < 75 % của 16 < 12,5 : 10 < 1,3 < 1,37 < 1,58 < 1,8 < 2,4 < 2,42 < 2,6 < 2,63 < 3,12 < 3,5 < 4 .
  • 0,01 < 0,15 < 25 % của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,43 < 20 % của 2,5 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,95 < 0,98 < 75 % của 16 < 12,5 : 10 < 1,3 < 1,37 < 1,58 < 1,6 < 1,63 < 1,8 < 1,94 < 1,98 < 2,12 < 2,4 < 2,42 < 5 % của 50 < 2,6 < 2,63 < 2,68 < 2,7 < 2,8 < 3,12 < 3,5 < 4 .
   
 11. duongye

  duongye Guest

  haiz

  mi rảnh ghê!! từ trước đến giờ chưa thấy ai rảnh như bạn cả(tớ nói thật đấy)
   
 12. pvsme2510

  pvsme2510 Guest

  VÒNG 10 - ( 2010-2011 )
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 36,45 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 4 thì ta được hai tích bằng nhau. (16,2 ; 20,25 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.
  Số đó là : …………. (7321)
  3/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 89,5 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (53,7 ; 35,8)
  4/ Một cửa hàng mua vào 15000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (18000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 25% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (48000)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị. Số đó là : ……… (2010)
  7/ Tìm số tự nhiên A lớn nhất thoả mãn điều kiện : A < 2009,85 . Số A = ……… (2009)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.
  Số đó là : ………….. (1789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết tổng của tử số và mẫu số bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 48,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (72,9 ; 121,5 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 6.
  Số đó là : …………. (321)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 60% số học sinh xếp loại giỏi, 30% xếp loại khá còn lại 4 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh giỏi là : ……… (24)
  4/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (36000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (37500)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị. Số đó là : ……… (1936)
  7/ Tìm số tự nhiên B lớn nhất thoả mãn điều kiện : B > 2009,2009 . Số B = ……… (2010)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.
  Số đó là : ………….. (6789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết mẫu số lớn hơn tử số 36 đơn vị. Phân số đó là : …………. (54/90)
  10/Tìm trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
  Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ………….. (49,5)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 40% của 7,5 < 10% của 33 < 3,5 < 40% của 12,5 < 6,6 < 6,8 < 7,6 < 7,9 < 10,2 < 5,6 + 4,7 < 7,2 + 4,1 < 11,6 < 6,1 + 6 < 50% của 25 < 12,8 < 13,1 < 23,1 < 43,6 < 64,125 < 41,2 + 23,05 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 2,9 + 0,6= 3,5; 4,25 + 2,05= 6,3 ; 89,6 + 57,4= 147; 8,6 + 1,6 = 10,2; 15,8 + 2,9= 18,7; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 18,6 + 7,8= 26,4; 5,9 + 1,6= 7,5; 75% của 196,4= 147,3; 75% của 9,6= 7,2.
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( bài thêm)
  • 3,1 < 3,5 < 6,25 < 7,28 < 7,6 < 8,81 < 9,1 < 9,35 < 60% của 17,5 < 10,7 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 12,8 < 13,01 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 75% của 125.
  • 30% của 15 < 6,6 < 7,2 < 7,3 < 15% của 50 < 9,1 < 9,105 < 9,68 < 10,2 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 11,6 < 14,5 < 16,05 < 20,09 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 30% của 128 < 75% của 125.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( bài thêm)
  • 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 0,8% của 450 = 3,6 ; 2,1 + 1,8 = 3,8 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 15,8 + 2,9 = 18,7 : 75% của 9,6 = 7,2 ; 115,36 + 24,64 = 140
  • 1,58 + 1,4 = 2,98 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,8 +6,7 = 20,5 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 60% của 2,5 = 1,5 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Vượt chướng ngại vật (ô tô ): ( bài thêm)
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 42,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 5 thì ta được hai tích bằng nhau. (71 ; 42,6 )
  2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 90.
  Số đó là : …………. (259)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi, xếp loại khá còn lại 7 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh là : ……… (42)
   
 13. pvsme2510

  pvsme2510 Guest

  VÒNG 9 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 16 cũ)
  • 25% của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,6 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,84 < 0,86 < 0,98 < 1,1 < 1,3 < 0,145 : 0,1 <1,6 < 1,7 < 1,8 < 2,1 < 9 : 4 < 2,4 < 5% của 50 < 80% của 4 < 4.
  • 0,01 < 0,43 < 20% của 2,5 < 0,57 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 9 x 0,1 < 1,1 < 1,37 < 1,4 < 0,145 : 0,1 < 0,15 : 0,1 < 1,68 < 50% của 3,5 < 1,8 < 1,9 < 2,9 < 80% của 4 < 3,5.
  • 0,05 < 0,48 < 0,54 < 0,69 < 0,71 < 0,3 : 0,4 < 0,86 < 9 x 0,1 < 0,98 < 1,3 < 1,58 < 1,6 < 1,68 < 1,8 < 1,91 < 2,3 < 2,4 < 2,6 < 2,8 < 80% của 4.
  • 0,01 < 0,15 < 0,35 < 0,57 < 0,6 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 1,1 < 75% của 1,6 < 1,37 < 0,15 : 0,1 < 1,58 < 1,8 < 1,91 < 2,1 < 2,3 < 2,4 < 2,68 < 2,7 < 3,5.
  • 0,05 < 60% của 0,5 < 0,2 : 0,5 < 0,48 < 20% của 2,5 < 0,54 < 0,63 < 0,71 < 12,5 : 10 < 1,37 < 50% của 3,5 < 1,91 < 2,1 < 9 : 4 < 5% của 50 < 2,5 < 2,68 < 2,7 < 3,12 < 3,5.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 16 cũ)
  • 20% của 7 = 1,4 ; 80% của 125 = 100 ; 20% của 2,5 = 0,5 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 30% của 42 = 12,6 ; 60% của 24 = 14,4 ; 40% của 85 = 34 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 2008 = 1506.
  • 20% của 15 = 3 ; 20% của 30 = 6 ; 30% của 42 = 12,6 ; 905 của 90 = 81 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 10% của 1 = 0,1 ; 20% của 3 = 0,6 ; 75% của 2008 = 1506; 40% của 85=34.
  • 20% của 45,5 = 9,1 ; 50% của 55 = 27,5 ; 20% của 3 = 0,6 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 40% của 8 = 3,2 ; 90% của 210 = 189 ; 30% của 5 = 1,5 ; 60% của 60 = 36 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 250 = 187,5 .
   
 14. pvsme2510

  pvsme2510 Guest

  VÒNG 8 - ( 2010-2011 ):)>-
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  3,6 – 3,4 < 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 105 x 0,1 < 11,6 < 6,85 + 4,9 < 1,5 : 0,1 < 1,51 x 10 < 158 x 0,1 < 1,62 : 0,1 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1 < 200,9 x 10 .
  * 0,1 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 0,7 < 1,3 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 8,4 + 1,8 < 105 x 0,1 < 11,6 < 1,51 x 10 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 2,01 x 1000 < 20,11 : 0,01.
  * 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,3 < 0,9 + 0,5 < 1,6 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 1,81 + 0,19 < 9,16 + 1,3 < 11,6 < 12,8 – 0,5 < 1,5 : 0,1 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1< 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  * 0,1 < 3,6 – 3,4 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 12 x 0,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,81 + 0,19 < 10,1 < 9,16 + 1,3 < 12,8 – 0,5 < 1,51 x 10 < 11,95 + 3,5 < 1,62 : 0,1 < 200,8 : 10 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  * 20,08 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,008 x 0,1 = 0,2008 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 13,57 : 10 = 135,7 x 0,01 ;
  715 : 25 = 28,6 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,009 : 0,1 = 20,09 .
  * 20,8 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 24,6 : 100 = 2,46 x 0,1 ; 20,08 = 2,008 : 0,1 ; 14,58 : 9 = 1,62 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 42,9 : 15 = 2,86.
  * 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,46 x 0,1 = 24,6 : 100 ; 200,8 : 100 = 20,08 x 0,1 ; 2011 x 0,01 = 2,011 : 0,1 ; 135,7 x 0,01 = 13,57 : 10 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 715 : 25 = 28,6 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 72,58 : 19 = 3,82.
   
 15. pvsme2510

  pvsme2510 Guest

  VÒNG 7 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  • 0,5 < 4,2 < 4,6 < 7,28 < 7,3 < 8,6 < 9,68 < 9,85 < 29,8 – 19,3 < 10,7 < 11,9 < 6,1 + 6 < 12,4 < 81,3 – 68,8 < 20,09 < 20,1 < 23,1 < 64,125 < 82,9 + 10,25 < 145 – 20,8.
  • 3,5 < 6,4 < 6,8 < 7,28 < 7,6 < 8,5 < 9,68 < 9,7 < 29,8 – 19,3 < 10,95 < 11,9 < 12,68 < 16,05 < 8,64 + 8,46 < 20,08 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 21,2 + 13,4 < 43,6 < 145,6 – 48,5.
  • 4,2 < 5,3 < 5,84 < 6,2 < 6,8 < 7,6 < 8,5 < 9,7 < 10,2 < 10,25 < 10,7 < 9,2 + 2,5 < 81,3 – 68,8 < 12,8 < 20,08 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 68,6 < 136,8 + 27,2.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  • 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 5,9 + 1,6 = 7,5 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 18,5 + 5,6 = 24,1 ; 30 – 12,35 = 9,85 + 7,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Điền số thích hợp
  * 1,386 x 194 – 1,386 x 94 = 138,6 ; 2,305 x 108 – 2,305 x 8 = 230,5 .
  42,75 x 39 – 42,75 x 29 = 427,5 ; 20,08 x 2 + 20,08 x 8 = 200,8
  8,175 x 104,3 – 8,175 x 4,3 = 817,5 ; 29,34 x 87,56 – 29,34 x 77,56 = 293,4
  28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 = 285,4 ; 2,8 x 19,36 – 2,8 x 19,35 = 0,028
  8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = 0,083 ; 12,84 x 1,8 – 12,84 x 1,8 = 1,284
  16,9 x 0,14 – 16,9 x 0,04 = 1,69 ; 1,01 x 2011 – 2011 = 20,11
  19,8 x 194 – 19,8 x 94 = 1980 ; 1,1 x 20,9 – 20,9 = 2,09
  1,01 x 68 – 68 = 0,68 ; 265,3 x 0,04 + 265,3 x 0,06 = 26,53
  0,028 x 93,27 – 0,028 x 83,27 = 0,28 ; 1,1 x 2011 – 2011 = 201,1
   
 16. pvsme2510

  pvsme2510 Guest

  ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5
  VÒNG 6 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 9 cũ)
  • 4mm < 12mm < 1,9dm < 2,5dm < 4,5dm <0,6m< 1,45m < 2m30cm < 2m45cm < 3m2dm< 1dam < 1,8dam <25m< 3dam< 1hm < 18dam < 1km2hm < 18hm < 5km12dam < 5km4hm.
  * 8mm< 1,8cm < 4,5dm < 0,6m < 8dm < 14dm < 1m8dm < 1m86cm < 3m2dm < 3,5m < 5m < 25m < 3dam < 2,05hm < 8hm < 1km2hm < 18hm < 2km5hm < 31hm < 5km12dam.
  * 8mm < 12mm < 1,8cm < 8dm < 1,45m < 1,6m < 1m7dm < 1,75m < 1m86cm < 3,5m < 5m < 2dam < 3dam < 45m < 5,1dam < 0,8hm < 1,5km < 2km5hm < 2,6km < 4,5km .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 9 cũ)
  * 5kg 8dag = 5,08kg ; 509kg = 5,09tạ ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 1,25kg = 12,5hg ; 8tạ 15kg = 0,815tấn ; 0,5kg = 5hg ; 0,868kg = 86,8dag ; 1,5kg = 15hg ; 106g = 1,06hg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 36dag = 3,6hg ; 6,19 tạ = 6tạ 19kg ; 3yến 8kg = 38kg ; 5hg = 0,5kg ; 12,6tấn = 12tấn 6tạ ;
  4,2tạ = 420kg ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 5kg 8dag = 5,08kg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 1,75tấn = 17,5tạ ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 4,2tạ = 420kg ; 3yến 8kg = 38kg ;
  1,5kg = 15hg ; 1,06hg = 106g ; 86,8dag = 0,868kg ; 28,5 yền = 2,85tạ ; 0,815tấn = 8tạ 15kg.
   
 17. toccon

  toccon Guest

  đây là mã tỉnh nè : T010CCD1D3EB nhưng chỉ ở Bình Định thôi nhé! sử dụng cho đựt thi cấp tỉnh năm 2011_2012
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tư 2012
 18. toccon

  toccon Guest

  :):):):):):):):):):):):):):):):):):):)::):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):))::):):):):):):):):):):):):):)):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):) những bài bạn nó có dạng ở vòng 17 đó
   
 19. toccon

  toccon Guest

  vòng 17 của toán 6:D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;);););););););:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:);):):):):):cool::cool::cool::c:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:eek:ol::cool:ol::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:
   
 20. toccon

  toccon Guest

  :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):););););););););););););););):cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:):)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:):)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-: ): cool:: D:co ol::coo: D:cool :l:; ); ): :coo l; ); ):co ;:cool ::co ol:; ):cool ::coo; ): cool:l:; ); ): cool:: cool:: ): ):co ol :c :c ool::coo:c ool:l: :coo l::: D: cool:cool: :c ool::co: D: cool:eek:lol:eek:l:; ): ); ): cool::co ol::coo:co ol:l:: D:cool :: :c ool:cool:; ):co ol::co :c ool:eek:l::co ol:: cool:; ):co ol::coo: D:coo|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~):-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:x:x:x:x:x:x:eek:3:eek:3&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^~O)~O)~O)~O)~O):(:)(:)(:)(:)(:)((&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):):khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::M_nhoc2_70::M_nhoc2_70::M_nhoc2_70::Mhi::Mhi::Mhi::M063::M063::M063::M053::M053::M042::M042::M042::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M060::M060::M060::M060::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M026::M026::M026::M059::M059::M059::M059::Mex10::Mex10::Mex10:l :l:; ); ): cool :; ): ):co ol:
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->