English THPT Cách đánh trọng âm

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
18
Thái Bình
THCS
Các bạn có cách nào đọc, khoanh trọng âm đúng ko hướng dẫn cho mình với
cách duy nhất là bạn phải đọc nhiều , có thể tham khảo quy tắc trọng âm , thường xuyên đọc từ điển , từ nào ko biết thì tra thôi
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,995
186
19
Hải Dương
Đại học
Các bạn có cách nào đọc, khoanh trọng âm đúng ko hướng dẫn cho mình với
9 nguyên tắc đánh trọng âm:

Nguyên tắc 1:

Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Nguyên tắc 2:
Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
Nguyên tắc 3:
Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên
Nguyên tắc 4:

Các từ tận cùng bằng các đuôi - ic, - ish, - ical, - sion, - tion, - ance, - ence, - idle, - ious, - iar, - ience, - id, - eous, - ian, - ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó :

economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/
foolish /ˈfuːlɪʃ/

Nguyên tắc 5:

Các từ có hậu tố: - ee, - eer, - ese, - ique, - esque , - ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

agree /əˈɡriː/
volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/

Nguyên tắc 6:

Các từ có hậu tố: - ment, - ship, - ness, - er/ or, - hood, - ing, - en, - ful, - able, - ous, - less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

agree /əˈɡriː/ à agreement /əˈɡriːmənt/
meaning /ˈmiːnɪŋ/ à meaningless /ˈmiːnɪŋləs/

Nguyên tắc 7:

Các từ tận cùng – graphy, - ate, - gy, - cy, - ity, - phy, - al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
demoracy /dɪˈmɑːkrəsi/

Nguyên tắc 8:

Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

birthday /ˈbɜːrθdeɪ/
airport /ˈerpɔːrt/
gateway /ˈɡeɪtweɪ/
boyfriend /ˈbɔɪfrend/
greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/
seafood /ˈsiːfuːd/
toothpaste /ˈtuːθpeɪst/

Nguyên tắc 9:

Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

bad-TEMpered
old-Fashioned
one-EYEd
well-DONE
 

tuananh982

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
Mình đồng ý với @ngochaad
Mọi quy tắc đều chỉ là tương đối và nên được dùng tính chất tham khảo, muốn thành thạo phần nhấn âm này thành thạo chỉ có học nhiều, biết nhiều mới hình thành được những quy tắc tự nhiên một cách hoàn toàn tuyệt đối, khi nào gặp là biết ngay. Nghiệm đi nghiệm lại nhấn âm các từ rồi rút ra quy tắc riêng cho bản thân tốt hơn gấp bội so với các học máy móc, "hầu hết".
 
Top Bottom