Ngoại ngữ Cách chia động từ

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,054
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha

Nguyễn Thị Phanh

Banned
Banned
14 Tháng tám 2017
185
142
36
20
Phú Thọ
Các từ như two-thirds ảnh hưởng tới động từ phía sau bạn nhé. Động từ chia ở số nhiều hay số ít đều dựa theo nó
VD câu này
The two-thirds of the city were destroyed in the fire.
- câu này không chia theo từ two-thirds có nghĩa là 2/3 của thành phố bị phá hủy trong lửa
- động từ ở đây chia theo bị động vì động từ đi theo từ city mà city là vật nên k thể chia bị động
- 2/3 là số nhiều ta sẽ chia tobe này theo số nhiều
- vì câu này là lời thuật lại nên sẽ chia qk bạn nhé
--> thấy hay thì like nhé ;););):D
 
Top Bottom