các thì diễn tả tương lai

Tâm Blink 3206

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng chín 2017
478
206
99
Hải Phòng
THCS Đằng Lâm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Choose the correct form of the verb Simple future/ Future continuous to complete the conversation below.
(Lựa chọn dạng đúng của động từ Tương lai đơn/ Tương lai tiếp diễn để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây.)
Matt: How about going camping this weekend?
Jeff: Sounds great! I will call/will be calling you this evening and we can talk more about it.
Matt: OK. Do you mind if I invite Henry?
Jeff: Of course not. Actually, I have a class with him later on so I will ask/will be asking him. I think Kate and Jenny will come/will be coming with us but they are not sure yet. Anyway, I'm sure we will have/will be having a good time.
Matt: Great! I will be/will being home after 7 p.m so I will talk/will be talking to you then.
Jeff: OK, Hey, Don't phone me between 7 and 8, I will have/will be having dinner then.
Matt: OK. I will call/will be calling you after 8 p.m.
Jeff: Perfect! Just think, in two days' time, we will sit/will be sitting by a campfire.
Matt: And we will tell/will be telling scary stories, too! I can hardly wait

2 CÂU CUỐI ĐÁP ÁN LÀ will be sitting và will be telling nhưng e ko hiểu sao lại chọn thế ạ. Theo e học thì thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra tại 1 thời điểm CỤ THỂ trong tương lai. vậy tại sao lại chọn 2 đáp án trên ở, e nghĩ chia ở thì tương lai đơn chứ @Phạm Dương @Tuấn Anh Phan Nguyễn
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
18
Tiền Giang
THPT Trương Định
will call
will ask, will come, will have
will be, will talk
will be having
will call
will be sitting vì hành động đang xảy ra ở 1 thời điểm trong tương lai (in 2 days' time)
will be telling
 
Last edited:

Tuấn Anh Phan Nguyễn

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
Choose the correct form of the verb Simple future/ Future continuous to complete the conversation below.
(Lựa chọn dạng đúng của động từ Tương lai đơn/ Tương lai tiếp diễn để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây.)
Matt: How about going camping this weekend?
Jeff: Sounds great! I will call/will be calling you this evening and we can talk more about it.
Matt: OK. Do you mind if I invite Henry?
Jeff: Of course not. Actually, I have a class with him later on so I will ask/will be asking him. I think Kate and Jenny will come/will be coming with us but they are not sure yet. Anyway, I'm sure we will have/will be having a good time.
Matt: Great! I will be/will being home after 7 p.m so I will talk/will be talking to you then.
Jeff: OK, Hey, Don't phone me between 7 and 8, I will have/will be having dinner then.
Matt: OK. I will call/will be calling you after 8 p.m.
Jeff: Perfect! Just think, in two days' time, we will sit/will be sitting by a campfire.
Matt: And we will tell/will be telling scary stories, too! I can hardly wait

2 CÂU CUỐI ĐÁP ÁN LÀ will be sitting và will be telling nhưng e ko hiểu sao lại chọn thế ạ. Theo e học thì thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả hành động sẽ xảy ra tại 1 thời điểm CỤ THỂ trong tương lai. vậy tại sao lại chọn 2 đáp án trên ở, e nghĩ chia ở thì tương lai đơn chứ @Phạm Dương @Tuấn Anh Phan Nguyễn
upload_2019-6-4_19-56-32.png
(efc.edu.vn)
 
Top Bottom