Sinh 9 Các qui luật di truyền của Menđen

jagbaskerville2001

TMod Sinh
Cu li diễn đàn
28 Tháng hai 2022
219
282
66
21
Hà Nội
Chào em,

5. P: Hạt vàng x Hạt xanh
F1: 100% vàng
F2: 3 vàng: 1 xanh
--> A: vàng trội hoàn toàn so với a: xanh
5. Aa x X thu được 100% hạt vàng --> Cây X phải có kiểu gen AA (vàng)
6. Vàng x X --> 100% hạt vàng
TH1: Cây hạt vàng có kiểu gen AA --> Cây X có thể có kiểu gen AA (vàng), Aa (vàng), aa (xanh)
TH2: Cây hạt vàng có kiểu gen Aa--> Cây X phải có kiểu gen AA (vàng)

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
  • Like
Reactions: thangtran780
Top Bottom