Sử 11 Các nước Đông Nam Á

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
So sánh cuộc cải cách ở Xiêm và phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỳ XX
Có các ý cơ bản sau:
Giống:
+ Đều xuất phát từ lòng yêu nước, tư tưởng tiến bộ, muốn đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng
+ Có nội dung cải cách về mặt văn hóa, xã hội
Khác:
 • Hoàn cảnh:
  • Ở Xiêm: Đứng trước nguy cơ bị tư bản phương Tây xâm lược, Vua Rama V tiến hành cải cách, cách tân đất nước
  • Duy Tân ở Việt Nam: Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị Pháp xâm lược, chế độ phong kiến khủng hoảng
 • Lãnh đạo:
  • Ở Xiêm: Do Vua Rama V tiến hành
  • Ở Việt Nam: Do các văn thân sĩ phu yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng tiến hành
 • Nội dung
  • Cải cách ở Xiêm: tiến hành trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo.
  • Duy Tân ở Việt Nam: Cải cách về văn hóa - xã hội; thực hiện nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ vua và bọn phong kiến hủ bại
 • Kết quả:
  • Cải cách ở Xiêm: Thành công, đưa đất nước phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa
  • Duy tân ở Việt Nam: Thất bại
 
Last edited:

0947317050

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tám 2019
15
1
21
Có các ý cơ bản sau:
Khác:
 • Hoàn cảnh:
  • Ở Xiêm: Đứng trước nguy cơ bị tư bản phương Tây xâm lược, Vua Rama V tiến hành cải cách, cách tân đất nước
  • Duy Tân ở Việt Nam: Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị Pháp xâm lược, chế độ phong kiến khủng hoảng
 • Lãnh đạo:
  • Ở Xiêm: Do Vua Rama V tiến hành
  • Ở Việt Nam: Do các văn thân sĩ phu yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng tiến hành
 • Nội dung
  • Cải cách ở Xiêm: tiến hành trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo.
  • Duy Tân ở Việt Nam: Cải cách về văn hóa - xã hội; thực hiện nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ vua và bọn phong kiến hủ bại
 • Kết quả:
  • Cải cách ở Xiêm: Thành công, đưa đất nước phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa
  • Duy tân ở Việt Nam: Thất bại
Còn giống ạ
Có các ý cơ bản sau:
Khác:
 • Hoàn cảnh:
  • Ở Xiêm: Đứng trước nguy cơ bị tư bản phương Tây xâm lược, Vua Rama V tiến hành cải cách, cách tân đất nước
  • Duy Tân ở Việt Nam: Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị Pháp xâm lược, chế độ phong kiến khủng hoảng
 • Lãnh đạo:
  • Ở Xiêm: Do Vua Rama V tiến hành
  • Ở Việt Nam: Do các văn thân sĩ phu yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng tiến hành
 • Nội dung
  • Cải cách ở Xiêm: tiến hành trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo.
  • Duy Tân ở Việt Nam: Cải cách về văn hóa - xã hội; thực hiện nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ vua và bọn phong kiến hủ bại
 • Kết quả:
  • Cải cách ở Xiêm: Thành công, đưa đất nước phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa
  • Duy tân ở Việt Nam: Thất bại
 
Top Bottom