Sử 8 Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI - XIX

linhanhtt2612

Học sinh
Thành viên
24 Tháng tư 2017
42
12
31
Hà Nội
MÌNH CHỈ GHI Ý THÔI BẠN TỰ ĐIỀN VÀO BẢNG NHÉ
*Cuộc cách mạng Hà Lan:
-Cách mạng nổ ra vào năm 1566
-Người lãnh đạo nhân dân Nê-đéc-Lan
-Hình thức cách mạng :CM giải phóng dân tộc

*Cuộc cách mạng Anh :
-Cách mạng nổ ra vào :+Giai đoạn 1 : 1642
+Giai đoạn 2 : 1649
-Người lãnh đạo +Quốc hội
-Hình thức cách mạng : Nội chiến
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình
Top Bottom