Hóa 9 các chất tác dụng với axit?

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,361
1,650
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Làm sao để biết axit có thể tác dụng được với chất nào??
vd: HCl hay H2SO4
qwertyasd123- Đối với kim loại: trước tiên bạn cần thuộc dãy điện hóa học, theo dãy này thì các kim loại đứng trước H sẽ tác dụng được với HCl và [imath]H_2SO_4[/imath] loãng/đặc nóng và với cả [imath]HNO_3[/imath] loãng,đặc
Tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc biệt: AL,Cr, Fe không phản ứng với [imath]H_2SO_4[/imath] đặc nguội và [imath]HNO_3[/imath] đặc nguội
- Đối với oxit kim loại:
HCl và [imath]H_2SO_4[/imath] tác dụng hầu hết tất cả trừ [imath]CrO_3[/imath]
- Đối với muối: mình nhớ là thường chỉ cần thỏa điều kiện phản ứng tạo được kết tủa, chất khí, chất điện li yếu hơn.
Mong người bổ sung thêm nha ^ ^
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé

Bạn có thể tham khảo các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,402
2,796
346
17
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
- Đối với kim loại: trước tiên bạn cần thuộc dãy điện hóa học, theo dãy này thì các kim loại đứng trước H sẽ tác dụng được với HCl và [imath]H_2SO_4[/imath] loãng/đặc nóng và với cả [imath]HNO_3[/imath] loãng,đặc
Tuy nhiên có 1 số trường hợp đặc biệt: AL,Cr, Fe không phản ứng với [imath]H_2SO_4[/imath] đặc nguội và [imath]HNO_3[/imath] đặc nguội
- Đối với oxit kim loại:
HCl và [imath]H_2SO_4[/imath] tác dụng hầu hết tất cả trừ [imath]CrO_3[/imath]
- Đối với muối: mình nhớ là thường chỉ cần thỏa điều kiện phản ứng tạo được kết tủa, chất khí, chất điện li yếu hơn.
Mong người bổ sung thêm nha ^ ^
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé

Bạn có thể tham khảo các môn học khác tại đây: THIÊN ĐƯỜNG KIẾN THỨC
thuyduongne113CrO3+HCl=CrCl3+Cl2+H2O
CrO3+H2O-->H2CrO4
2H2CrO4=H2CrO7+H2O
xét oxit bazo thôi chị ạ
 
  • Love
Reactions: thuyduongne113
Top Bottom