Các bạn làm ơn giúp mình bài Toán này với

A

arimoto_95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cô mình giao một bài Toán như sau :
Cho Tam Giác MNP vuông góc tại M, đường cao MD(D thuộc NP)
a) C/minh Tam Giác MDP đồng dạng với Tam Giác NDM và MD bình phương = ND. DP
b) TÍnh MP và ND biết MD = 12cm và ND = 9cm
Các bạn giúp mình nhé
 
O

oack

Cô mình giao một bài Toán như sau :
Cho Tam Giác MNP vuông góc tại M, đường cao MD(D thuộc NP)
a) C/minh Tam Giác MDP đồng dạng với Tam Giác NDM và MD bình phương = ND. DP
b) TÍnh MP và ND biết MD = 12cm và ND = 9cm
Các bạn giúp mình nhé
a/ tam giác MDP và tam giác NDM là 2 tam giác vuông có [TEX]\hat{MPD}=\hat{NMD}[/TEX] (cùng phụ với [TEX]\hat{MNP}[/TEX] :) đúng chưa e? -> 2 tam giác này đồng dạng theo (g-g)
MDP đồng dạng với NDM
\Rightarrow[TEX] \frac{MD}{ND}=\frac{DP}{MD}[/TEX]
\Rightarrow [TEX]MD^2=DP.ND[/TEX]
b/ dựa vào hệ thực lượng trong tam giác vuông mà tính :)
mà sao lại tính ND? ND=9cm mà e :) mà e đã đc học hệ thức lượng giác trong tam giác vuông chưa? nếu rùi thì không khó khăn gì ^^ nếu chưa thì dựa vào tam giác đồng dạng và các tam giác vuông để tính thôi :)
 
Top Bottom