Vật lí 12 Bước sóng

luongthumcc@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười hai 2019
8
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BT1: năng lượng cần thiết tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử hiđrô từ trạng thái cơ bản là 13.6eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ ở dãy Lyman
BT2: Cho ba vạch có bước sóng dài nhất trong ba dãy quang phổ của hiđrô là λIL=0.1216µm(Laiman), λIB=0.6563µm(Banme), λIP=1.8751µm(Pasen). Số vạch khác có thể tìm được bước sóng là?
BT3: cho hước sóng của bốn vạch trong dãy Balme: λalpha=0.656µm; λbeta=0.486µm; λgama=0.434µm. Hãy xác định bước sóng của bức xạ ở quang phổ vạch của hiđrô ứng với sự di chuyển của electron từ quỹ đạo N về quỹ đạo M.
BT5: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà e chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi e chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?
BT6: Khi nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản được rọi bằng ánh sáng đơn sắc thì chuyển lên trạng thái kích thích. Khi chuyển từ trạng thái kích thích đó về các trạng thái có năng lượng thấp hơn thì phát ra 6 vạch quang phổ. Tính năng lượng của phôtôn rộ tới nguyên tử.
 

Đức Hải

Cựu Cố vấn Vật Lý
Thành viên
10 Tháng một 2019
816
496
101
Tiên Lãng, Hải Phòng
www.facebook.com
Hải Phòng
THPT tiên lãng
upload_2020-1-10_22-42-24.png
Bài này dựa vào mỗi tiên đề Bohr để ta làm hết
c1 E=hc/landa để landa=hc/E để landa ngắn nhất thì E max
Emax=đi từ vô cùng về trạng thái cơ bản =13,36eV thay vào công thức=> landa
C2/
Ta có E12,E23,E34 ta có thể tìm thêm E14=E12+E23+E34
E13=E12+E23
E24=E23+E34
các câu sau tương tự nha
 
Top Bottom