English THCS bt tiếng anh 9

noãn noãn

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng bảy 2018
31
7
6
17
Thừa Thiên Huế
chu văn an
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Fill in the spaces with a suitable word....
1.Many reseachers are interested in_____features of Viet Nam(geology)
2.The actual view of Ha Long Bay is very______(astound)
3.No one can resist the charm of the_____Hue Inperial City(picturesque)
4.The Nguyen Dynasty Tombs were______along the blanks of Perfume River(situate)
5.They are auctioning a picture of______Phong Nha-Ke Bang National park(spectacle)
6. Huong's parents are very___of her. She still isn't allowed to travel alone, even at the age of nineteen(protect)
7.Drastic conservation measures must be taken if we want to save our____animals(danger)
8._____houses are a more ecological and economic alternative than homes made of traditional brick and concrete(wood)
9.The 3 hour car ride proved to be totally____since the site was closed for restoration(worth)
10.Saigon Zoo is also a large____garden in the centre of Ho Chi Minh City(landscape)
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,146
176
18
Thái Bình
THCS
Fill in the spaces with a suitable word....
1.Many reseachers are interested in_____features of Viet Nam(geology)
2.The actual view of Ha Long Bay is very______(astound)
3.No one can resist the charm of the_____Hue Inperial City(picturesque)
4.The Nguyen Dynasty Tombs were______along the blanks of Perfume River(situate)
5.They are auctioning a picture of______Phong Nha-Ke Bang National park(spectacle)
6. Huong's parents are very___of her. She still isn't allowed to travel alone, even at the age of nineteen(protect)
7.Drastic conservation measures must be taken if we want to save our____animals(danger)
8._____houses are a more ecological and economic alternative than homes made of traditional brick and concrete(wood)
9.The 3 hour car ride proved to be totally____since the site was closed for restoration(worth)
10.Saigon Zoo is also a large____garden in the centre of Ho Chi Minh City(landscape)

1.Many reseachers are interested in__geologic___features of Viet Nam(geology)
2.The actual view of Ha Long Bay is very___astounding___(astound)
3.No one can resist the charm of the__picture___Hue Inperial City(picturesque)
4.The Nguyen Dynasty Tombs were___situated___along the blanks of Perfume River(situate)
5.They are auctioning a picture of___spectacular___Phong Nha-Ke Bang National park(spectacle)
6. Huong's parents are very_protective__of her. She still isn't allowed to travel alone, even at the age of nineteen(protect)
7.Drastic conservation measures must be taken if we want to save our__dangerous__animals(danger)
8.__Wooden___houses are a more ecological and economic alternative than homes made of traditional brick and concrete(wood)
9.The 3 hour car ride proved to be totally__unworthwhile__since the site was closed for restoration(worth)( ko chắc đâu nha)
10.Saigon Zoo is also a large__landscaped__garden in the centre of Ho Chi Minh City(landscape)
 

Tuấn Anh Phan Nguyễn

Á quân kiên cường WC 2018
Thành viên
5 Tháng tư 2017
2,897
7,030
694
Quảng Trị
THPT
1. geology (n) địa chất học => geological (adj) => geologist (n-person)
2. astound (v) bất ngờ, sốc, ngạc nhiên (= astonish, amaze) => astounding [chỉ vật], astounded [chỉ trạng thái con người] (adj)
3. picture (n) hình ảnh => picturize (v) => picturesque (adj)
4. situate (v) nằm ở, đặt mình vào hoàn cảnh => situation (n) trường hợp, hoàn cảnh => situated (adj) tọa lạc
5. spectacle (n) cảnh/ màn trình diễn ấn tượng, thứ gì kì lạ nhưng thu hút ánh nhìn => spectacular (n, adj = breathtaking) (n) màn trình diễn ngoạn mục (adj) ngoạn mục
6. protect (v) bảo vệ, che chở => protection (n) => protective (adj) thuộc về sự bảo vệ, (+of/towards) che chở
7. danger (n) => dangerous (adj) => endanger (v) đe dọa, gây nguy hiểm => endangred (adj)
endangered species: loài có nguy cơ tuyệt chủng/ nguy cấp.
8. wood (n) gỗ => wooden (adj) => wooded (adj) rậm rạp cây cối => woodeness (n) sự cứng nhắc (trong lời nói, cử chỉ)
9. worth (n, adj) (n) giá trị, giá cả (adj) đáng giá, bõ công - worthy (adj) >< unworthy => worthiness (n) - worthless (adj) không có giá trị (thực tiễn/ về kinh tế) (>< valuable) => worthlessness (n)
worthwhile (adj) important, enjoyable, interesting, etc.; worth spending time, money or effort on >< unworthwhile
10. land (n,v) (n) đất đai (v) tiếp đất, đến => landsaping (n) [process] => landscape (n,v) (n) phong cảnh (v) làm đẹp cảnh => landscaped (adj)
 
Top Bottom