BT phân tích thành nhân tử

Thảo luận trong 'Đại số' bắt đầu bởi pipilove_khanh_huyen, 30 Tháng mười một 2013.

Lượt xem: 411

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  1, x^4 +3x^3 +x^2 -12x -20
  2, x^3 -10x -12
  3, 4x^12 -12x +1
  4, x^8 +x +1
  5, x^8 +x^7 +1
  6, 4.x^4.y^4 +1
  7, (x^2+x)^2 + 4x(x+1) -12
   
 2. hocgioi2013

  hocgioi2013 Guest

  4.$(x^8-x^2)+(x^2+x+1)$
  $x^2(x-1)(x^2+x+1)(x^3+1)+(x^2+x+1)$
  =....
  5.$x^8+x^7+1$
  =$x^8+x^7+x^6-x^6+x^5-x^5+.....+x^2-x^2+1$
  =$x^6(x^2+x+1)-x^4(x^2+x+1)+x^3(x^2+x+1)-x(x^2+x+1)
  =$(x^2+x+1)(x^6-x^4+x^3-x+1)$
   
 3. lamdetien36

  lamdetien36 Guest

  1)
  $x^4 +3x^3 +x^2 -12x -20$
  $= x^4 - 4x^2 + 3x^3 - 12x + 5x^2 - 20$
  $= x^2(x^2 - 4) + 3x(x^2 - 4) + 5(x^2 - 4)$
  $= (x^2 + 3x + 5)(x^2 - 4)$
  $= (x^2 + 3x + 5)(x - 2)(x + 2)$
  2)
  $x^3 - 10x - 12$
  $= x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x - 6x - 12$
  $= x^2(x + 2) - 2x(x + 2) - 6(x + 2)$
  $= (x^2 - 2x - 6)(x + 2)$
  3)
  Đề sai
  4)
  $x^8 + x + 1$
  $= x^8 + x^7 + x^6 - x^7 - x^6 - x^5 + x^5 + x^4 + x^3 - x^4 - x^3 - x^2 + x^2 + x + 1$
  $= x^6(x^2 + x + 1) - x^5(x^2 + x + 1) + x^3(x^2 + x + 1) - x^2(x^2 + x + 1) + x^2 + x + 1$
  $= (x^6 - x^5 + x^3 - x^2 + 1)(x^2 + x + 1)$
  5)
  $x^8 + x^7 + 1$
  $= x^8 + x^7 + x^6 - x^6 - x^5 - x^4 + x^5 + x^4 + x^3 - x^3 - x^2 - x + x^2 + x + 1$
  $= x^6(x^2 + x + 1) - x^4(x^2 + x + 1) + x^3(x^2 + x + 1) - x(x^2 + x + 1) + (x^2 + x + 1)$
  $= (x^6 - x^4 + x^3 - x + 1)(x^2 + x + 1)$
  6)
  $4x^4y^4 + 1$
  $= 4x^4y^4 + 4x^2y^2 + 1 - 4x^2y^2$
  $= (2x^2y^2)^2 + 2.(2x^2y^2) + 1 - 4x^2y^2$
  $= (2x^2y^2 + 1)^2 - (2xy)^2$
  $= (2x^2y^2 - 2xy + 1)(2x^2y^2 + 2xy + 1)$
  7)
  Đặt $t = x^2 + x$, ta có:
  $(x^2 + x)^2 + 4x(x + 1) - 12$
  $= t^2 + 4t - 12$
  $= t^2 - 2t + 6t - 12$
  $= (t - 2)t + (t - 2)6$
  $= (t - 2)(t + 6)$
  $= (x^2 + x - 2)(x^2 + x + 6)$
  $= (x^2 -x + 2x - 2)(x^2 + x + 6)$
  $= (x(x - 1) + 2(x - 1))(x^2 + x + 6)$
  $= (x + 2)(x - 1)(x^2 + x + 6)$
   
 4. viemvotinh

  viemvotinh Guest

  1)
  x^4+3x^3+x^2−12x−20
  =x^4−4x^2+3x^3−12x+5x^2−20
  =x^2(x^2−4)+3x(x^2−4)+5(x^2−4)
  =(x^2+3x+5)(x^2−4)
  =(x^2+3x+5)(x−2)(x+2)
  2)
  x^3−10x−12
  =x^3+2x^2−2x^2−4x−6x−12
  =x^2(x+2)−2x(x+2)−6(x+2)
  =(x^2−2x−6)(x+2)

  4)
  x^8+x+1
  =x^8+x^7+x^6−x^7−x^6−x^5+x^5+x^4+x^3−x^4 − x^3−x^2+x^2+x+1
  =x^6(x^2+x+1)−x^5(x^2+x+1)+x^3(x^2+x+1)−x^2(x^2+x+1)+x^2+x+1
  =(x^6−x^5+x^3−x^2+1)(x^2+x+1)
  5)
  x^8+x^7+1
  =x^8+x^7+x^6−x^6−x^5−x^4+x^5+x^4 + x^3−x^3−x^2−x+x^2+x+1
  =x^6(x^2+x+1)−x^4(x^2+x+1)+x^3(x^2+x+1)−x(x^2+x+1)+(x^2+x+1)
  =(x^6−x^4+x^3−x+1)(x^2+x+1)
  6)
  4x4y4+1
  =4x^4y^4+4x^2y^2+1−4x^2y^2
  =(2x2y2)2+2.(2x^2y^2)+1−4x^2y^2
  =(2x^2y^2+1)2−(2xy)2
  =(2x^2y^2−2xy+1)(2x2y2+2xy+1)
  7)
  Đặt t=x^2+x, ta có:
  (x^2+x)2+4x(x+1)−12
  =t2+4t−12
  =t2−2t+6t−12
  =(t−2)t+(t−2)6
  =(t−2)(t+6)
  =(x^2+x−2)(x^2+x+6)
  =(x^2−x+2x−2)(x^2+x+6)
  =[x(x−1)+2(x−1)](x^2+x+6)
  =(x+2)(x−1)(x^2+x+6)
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2013
 5. bahomao12345

  bahomao12345 Guest

  1. $x^4 +3x^3 +x^2 -12x -20 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 3x + 5)$

  2. $x^3 -10x -12 = (x + 2)(x^2 - 2x - 6)$

  3. Đề lỗi rồi bạn ơi

  4. $x^8 +x +1 = (x^2 + x + 1)(x^6 - x^5 + x^3 - x^2 +1)$

  5. $ x^8 +x^7 +1 = (x^2 + x + 1)(x^6 - x^4 + x^3 - x + 1)$

  6. $4.x^4.y^4 +1 = (2x^2y^2 - 2xy + 1)(2x^2y^2 + 2xy + 1)$

  7. $(x^2+x)^2 + 4x(x+1) -12 = (x - 1)(x + 2)(x^2 + x + 6)$
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->