bình giảng đoạn thơ...

H

hocmai.nguvan

Chào monglen!
Để bình luận đoạn thơ trên em cần đặt đoạn thơ vào mạch cảm xúc chung cùng với những câu thơ trước đó. Thông thường, 4 câu thơ này được đặt trong mạch cảm xúc của đoạn thơ: “Trong anh và em hôm nay….Làm nên Đất Nước muôn đời”. Đó chính là nhận thức của thế hệ trẻ về mối quan hệ giữa Đất Nước với cá nhân mỗi người cũng như trách nhiệm của mỗi người với Đất Nước.
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đời
• Nhận thức:
Đất Nước là máu xương: hợp logic với ý thơ của những câu thơ trước đó (Trong anh và em đều có một phần Đất Nước): Đất Nước là máu xương: là một phần trên cơ thể của mình, là máu thịt, là sự sống của mỗi người.
• Trách nhiệm:
Do đó Phải biết: gắn bó, san sẻ, hoá thân => ý thức về trách nhiệm với Đất Nước
Ở đây trách nhiệm của cá nhân với Đất Nước được tăng dần lên: từ gắn bó => san sẻ và cuối cùng trách nhiệm được thể hiện ở mức độ cao nhất: hoá thân => cái tôi cá nhân với Đất Nước tuy hai mà là một => hoà nhập vào nhau, thống nhất với nhau.
Đất Nước là máu thịt của mỗi cá nhân, gắn bó mật thiết với sự sống mỗi cá nhân -> Vận mệnh Đất Nước cũng là vận mệnh của cá nhân
=> Trách nhiệm với Đất Nước thể hiện trước hết ở trách nhiệm với chính bản thân mình, bảo vệ Đất Nước là bảo vệ sự sống chính mình > Hài hoà biện chứng giữa chung và riêng. Mỗi cá nhân vô danh góp phần làm nên Đất Nước bất tử.
Liên hệ với 1 số câu thơ mang cùng ý nghĩa:
Tôi yêu đất nước này chân thật
Như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi
Như yêu em nụ hôn ngọt trên môi
Và yêu tôi đã biết làm người
Cứ trông đất nước mình thống nhất
(Trần Vàng Sao)
Ôi! Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”.
(Chế Lan Viên)

Hi vọng những gợi ý ở trên có thể giúp em trong quá trình làm bài.
Chúc em học tốt!
Thân ái!
 
Top Bottom