Sinh 11 Biến thái

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
Giúp mik câu này vs ạ
Ứng dụng của biến thái hoàn toàn
Cảm ơn nhé
Bạn đọc lại sách giáo khoa phần này nhoa, có hai hoocmon điều khiển là ecdison và juvenin. Ứng dụng việc tăng giảm hoocmon để này kích thích phát triển. vd như ở nuôi tằm người ta thích nhộng => sẽ nuôi và điểu chỉnh hoocmon thích hợp
 
Top Bottom