Toán Biện luận

dongduong2323

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng ba 2017
30
4
6
19

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
a)Việc đầu tiên bạn sẽ tính x theo giá trị m.
[tex](2m-1)x + 3(x-m)=2m \\\Rightarrow (2m-1)x+3x=5m \\\Rightarrow x(2m+2)=5m[/tex]
Tới đây ta sẽ xét trường hợp $2m+2=0 \Rightarrow m=-1$ Khi đó: $0x=-5$ PTVN.
Xét $m \neq -1$.Khi đó phương trình có 1 nghiệm duy nhất là [tex]x=\frac{5m}{2m+2}[/tex]
b)Bạn làm tương tự tính x theo m rồi biện luận cái nhân tử là ok .
 
  • Like
Reactions: dongduong2323
Top Bottom