Sử 10 biến đổi nhà nc PK

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
833
2,043
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Tại sao nói là nhà nước pk ở đàng ngoài và chính quyền ở đàng trong ( ghi rõ ý hộ với ạ)
* Đàng Trong :
  • đây được coi là chính quyền ( vì chưa hoàn thiện bộ máy nhà nước )
* Đàng Ngoài :
  • đây được coi la` nhà nước ( vì bộ máy nhà nước có đầy đủ các giai cấp : trung ương , địa phương )
=> Từ đó ta có thể nhận ra rằng : vì sao được gọi là chính quyền Đàng Trong và nhà nước Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài
 
Top Bottom