Toán 9 BĐT

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU

DABE Kawasaki

Học sinh
Thành viên
28 Tháng năm 2019
153
134
46
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Chứng minh:[tex](x^2+y^2+z^2)^2\geq 3(x^3y+y^3z+z^3x)[/tex]
[tex]\frac{a}{ab+1}=a-\frac{a^2b}{ab+1}\geq a-\frac{a^2b}{2\sqrt{ab}}=a-\frac{\sqrt{a^3b}}{2}[/tex]
TT:[tex]\Rightarrow VT\geq 3-\frac{1}{2}(\sqrt{a^3b+b^3c+c^3a})\geq 3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}[/tex]
Dấu '=' xảy ra khi a=b=c=1
 

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,116
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Chứng minh:[tex](x^2+y^2+z^2)^2\geq 3(x^3y+y^3z+z^3x)[/tex]
[tex]\frac{a}{ab+1}=a-\frac{a^2b}{ab+1}\geq a-\frac{a^2b}{2\sqrt{ab}}=a-\frac{\sqrt{a^3b}}{2}[/tex]
TT:[tex]\Rightarrow VT\geq 3-\frac{1}{2}(\sqrt{a^3b+b^3c+c^3a})\geq 3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}[/tex]
Dấu '=' xảy ra khi a=b=c=1
Giả thiết [tex]abc=1 \Rightarrow a^3b+b^3c+c^3a \geq 3\sqrt[3]{a^4b^4c^4}=3[/tex] nên ngược dấu.
 
  • Like
Reactions: Lena1315

Lena1315

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng tám 2018
406
219
76
18
Hà Nội
THCS Ngoc Lam
Chứng minh:[tex](x^2+y^2+z^2)^2\geq 3(x^3y+y^3z+z^3x)[/tex]
[tex]\frac{a}{ab+1}=a-\frac{a^2b}{ab+1}\geq a-\frac{a^2b}{2\sqrt{ab}}=a-\frac{\sqrt{a^3b}}{2}[/tex]
TT:[tex]\Rightarrow VT\geq 3-\frac{1}{2}(\sqrt{a^3b+b^3c+c^3a})\geq 3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}[/tex]
Dấu '=' xảy ra khi a=b=c=1
Mình đang trình bày mà bạn đã làm xong r ^^. Mà bạn bị ngược dấu r kìa
 

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
Chứng minh:[tex](x^2+y^2+z^2)^2\geq 3(x^3y+y^3z+z^3x)[/tex]
[tex]\frac{a}{ab+1}=a-\frac{a^2b}{ab+1}\geq a-\frac{a^2b}{2\sqrt{ab}}=a-\frac{\sqrt{a^3b}}{2}[/tex]
TT:[tex]\Rightarrow VT\geq 3-\frac{1}{2}(\sqrt{a^3b+b^3c+c^3a})\geq 3-\frac{3}{2}=\frac{3}{2}[/tex]
Dấu '=' xảy ra khi a=b=c=1
Ủa bạn ơi Bị ngược dấu à bạn cái đoạn căn a^3b ý
 

ankhongu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng tám 2018
1,063
719
151
17
Hà Nội
Dong Da secondary school
Đặt : [tex](a, b, c) = (\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x})[/tex]
Có :
[tex]\frac{a}{ab + 1} = \frac{\frac{x}{y}}{\frac{x}{z}+1} = \frac{xz}{xy + yz}[/tex]

Đến đây đặt : [tex](a, b, c) = (xy, yz, zx)[/tex], ta được bđt Nesbit
 

Wweee

Học sinh
Thành viên
4 Tháng ba 2020
188
76
21
18
Hà Nội
GG UwaU
Đặt : [tex](a, b, c) = (\frac{x}{y}, \frac{y}{z}, \frac{z}{x})[/tex]
Có :
[tex]\frac{a}{ab + 1} = \frac{\frac{x}{y}}{\frac{x}{z}+1} = \frac{xz}{xy + yz}[/tex]

Đến đây đặt : [tex](a, b, c) = (xy, yz, zx)[/tex], ta được bđt Nesbit
Bạn ơi tại sao lại đặt kiểu như vậy thế ???
 
Top Bottom