Sử 9 Bầu cử quốc hội khóa 1

lethidieu33

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1
0
1
17
Quảng Nam
trường thcs võ thị sáu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 . bầu cử quốc hội khóa 1 diễn ra vào thời gian nào?
A.8-9-1945 b.6-1-1945 c.6-1-1946 d.8-9-1946
2. pháp lí hiệp định sơ bộ (6-3-1946) với ta nhằm mục dích gì?
a đưa quân ra miền bắc b.đuổi 20 vạn quân tưởng về nước c hoàn thành âm mưu xâm lược nước ta
d tiếp tục giải giáp quân đội phát xít
3.đường lối kc chống pháp toàn diện của ta diễn ra tên các mặt trận: chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao.Vậy chủ yếu quyết định là ở mặt trận nào?
a quân sự b kinh tế c chính trị d ngoại giao
4. chiến thắng nào đánh dấu quân ta giành quyền chủ động tên chiến trường trong cuộc kc chống pháp 1945-1954 là : a biên giới b việt bắc c tây bắc d điện biên phủ
5. đâu kh phải là mục đính để td pháp mở chiến dịch việt bắc 1947:
a tiêu diệt cơ quan đầu não kc
b khóa chặt biên giới việt trung để cô lập việt bắc
c để mở rộng vùng khai thác của pháp
d. để kết thúc chiến tranh ở việt nam
6.ý nghĩa nào kh phản ánh đúng đóng góp của nguyễn ái quốc trong hội nghị thành lập đảng đầu năm 1930?
a là người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
b thông qa cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
c thống nhất các tổ chức cộng sản thành đcs VN
d tuyên truyền chủ nghĩa mác-lê nin cho những người cộng sản việt nam
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1 . bầu cử quốc hội khóa 1 diễn ra vào thời gian nào?
A.8-9-1945 b.6-1-1945 c.6-1-1946 d.8-9-1946
2. pháp lí hiệp định sơ bộ (6-3-1946) với ta nhằm mục dích gì?
a đưa quân ra miền bắc b.đuổi 20 vạn quân tưởng về nước c hoàn thành âm mưu xâm lược nước ta
d tiếp tục giải giáp quân đội phát xít
3.đường lối kc chống pháp toàn diện của ta diễn ra tên các mặt trận: chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao.Vậy chủ yếu quyết định là ở mặt trận nào?
a quân sự b kinh tế c chính trị d ngoại giao
4. chiến thắng nào đánh dấu quân ta giành quyền chủ động tên chiến trường trong cuộc kc chống pháp 1945-1954 là : a biên giới b việt bắc c tây bắc d điện biên phủ
5. đâu kh phải là mục đính để td pháp mở chiến dịch việt bắc 1947:
a tiêu diệt cơ quan đầu não kc
b khóa chặt biên giới việt trung để cô lập việt bắc
c để mở rộng vùng khai thác của pháp
d. để kết thúc chiến tranh ở việt nam
6.ý nghĩa nào kh phản ánh đúng đóng góp của nguyễn ái quốc trong hội nghị thành lập đảng đầu năm 1930?
a là người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản
b thông qa cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng
c thống nhất các tổ chức cộng sản thành đcs VN
d tuyên truyền chủ nghĩa mác-lê nin cho những người cộng sản việt nam

  1. C
  2. B
  3. A
  4. A
  5. C
  6. D
 
Top Bottom