Toán 8 Bất đẳng thức đưa biến về 1 vế (P2)

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,638
2
2,573
376
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
18.
a,[imath]4ab=a+b\geq 2\sqrt{ab}\Rightarrow ab\geq \dfrac{1}{4}[/imath]
Có [imath](a-1)(b-1) \ge 0 \Rightarrow ab+1 \ge 4ab \Rightarrow ab\leq \dfrac{1}{3}[/imath]

b,Có hướng dẫn rồi, bạn biến đổi thành [imath]16(ab)^2-2ab=16(ab-\dfrac{1}{16})^2-\dfrac{1}{16}[/imath] rồi thay số là được

19.
[imath]x+y=\dfrac{xy}{2}\leq \dfrac{(x+y)^2}{8}\Rightarrow x+y\geq 8[/imath]

[imath]P\geq \dfrac{(x+y)^2}{x+y+2}\ge \frac{32}{5}[/imath]
[imath]\Rightarrow 5((x+y)^2)-32(x+y+2) \ge 0[/imath]
LUôn đúng do [imath]x+y \geq 8[/imath]


Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^
Chúc bạn học tốt ^^
Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại đây nhé

Tổng hợp kiến thức toán lớp 8
 
Top Bottom