Bảo toàn mol liên kết pi

oldbook26@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tám 2016
6
0
1

whitetigerbaekho

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng mười một 2012
2,792
58
266
California,US
Tính chất cơ bản của hiđrocabon không no là tham gia phản cộng để phá vỡ liên kết pi.

Đối với hiđrocacbon mạch hở số liên kết π được tính theo công thức

CxHy: Số liên kết π =

Đối với mạch vòng thì 1π = 1 vòng

Ta xem số mol liên kết π được tính bằng = số mol phân tử số liên kết π

VD: Có a mol CnH2n+2-2k thì số mol liên kết π = a.k

Hiđrocacbon không no khi tác dụng với H2 hay halogen thì

CnH2n+2-2k + k H2 → CnH2n+2 (Số liên kết π = k)

CnH2n+2-2k + k Br 2 → CnH2n+2-2k Br 2k

Ta thấy số mol liên kết π bằng số mol H2 hay Br2 phản ứng. Dựa vào điều này ta có thể giải quyết nhiều bài toán một cách nhanh chóng.

Phương pháp này thường áp dụng với bài toán hiđrocacbon không no cộng H2 sau đó cộng brom
 
  • Like
Reactions: Liên Hoa
Top Bottom