bạn nào giúp mình bài này với.

K

kid_and_angel

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

25,
Lai phân tích cây hoa tím thân cao (A_B_) với cây hoa trắng, thân thấp được thế hệ lai: 300 cây tím, cao; 300 cây trắng, thấp; 100 cây tím, thấp; 100 cây trắng, cao. Tần số hoán vị gen và kiểu gen của 2 cây bố - mẹ là:
Chọn câu trả lời đúng:
A.
2b431123f7ab17c57869a55378db0dde.gif
với tần số hoán vị gen: 25% B.
5b07a8c8b62eda7b6dbb4794ba885473.gif
với tần số hoán vị gen: 25% C.
5b07a8c8b62eda7b6dbb4794ba885473.gif
với tần số hoán vị gen: 37,5% D.
34befa7b63d8c2332605b57b8425845d.gif
với tần số hoán vị gen: 37,5% gen của 2 cây bố - mẹ là:
8,
Cá thể có kiểu gen
42cb818efd366b1701f791fa194d249f.gif
khi giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A và a với tần số 40% sẽ tạo tỉ lệ giao tử là:
Chọn câu trả lời đúng:
A. ABD = abd = 30% ; ABd = abD = 20% B. ABD = abd = 40% ; Abd = aBD = 10% C. ABD = abd = 30% ; Abd = aBD = 20% D. ABD = abd = 40% ; ABd = abD = 10%
Nói rõ cách làm hộ mình nhé. mình ko biết 1 tí ti chi về dạng toán nay cả.Cảm ơn nhiêu!
 
M

maruko_1304

Hai bài này khá dễ thôi, bạn để ý chút nha vì tớ sợ diễn đạt không tốt!
B1:
Ta có Lai phân tích P(A_, B_) được F1 tỉ lệ : 3 tím, cao : 3 trắng, thấp : 1 trắng, cao : 1 tím, thấp
nghĩa làtir lệ kiểu hình khác P là
(1 + 1)/(1+1+3+3)=0.25 hay 25% đây chính là tần số hoán vị gen
Giờ ta sẽ tim KG của P:
Ta có tỉ lệ KH trắng, thấp(KG đồng hợp lặn ab/ab) = 3/8 =0.375 hay 37.5% >25%(25% là tần số tối đa của giao tử hoán vị) =>ab là giao tử liên kết.
Mà 1 bên P có KG ab/ab => chir cho 1loaij giao tử ab =100%

P lai phân tích cho F1 có 4 KH => P dị hợp 2 cặp gen và các gen liên kết đều. KG của P: AB/ab x ab/ab

=>chọn B
B2:
ABD/abd với f(A,a)=40%
Do chỉ xảy ra hoán vị giữa 2 gen A và a,lại biết f=40% nên ta có ngay 2giao tử hoán vị là AbdaBD với tần số (hay tỉ lệ) là f/2 =20%
Suy ra tần số 2 giao tử liên kết là ABD = abd = (100 - f)/2 =30%
=> chọn C
Chú ý rằng do A và a xảy ra hoán vị nên ta chỉ cần đổi chỗ 2 gen này từ 2 giao tử liên kết là xác định được giao tử hoán vị rồi. VD trong đáp án A.là D và d xảy ra hoán vị =>mâu thuẫn đề bài
CHUCS BẠN HỌC TẬP TỐT
 
Top Bottom