Văn 10 Bài viết số 1

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,141
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Phần 1. Đọc hiểu:
Đọc đoạn thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu sau:
Hùng vĩ thay, toàn thân đất nước
Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa
Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước
Đỏ bình minh mặt sóng khơi xa.
Đã qua, thuở âm u bóng tang, tàn lụi cỏ cây
Đã qua, nỗi đêm Nam ngày Bắc
Giữa quê hương mà như kiếp đi đày!(...)
Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương
Tổ quốc ta như một thiên đường
Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống
Của tự do, hy vọng, tình thương...
Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt của đoạn thơ trên (0.5 điểm)
Mình làm là biểu cảm và miêu tả.
Câu 2: Trong khổ thơ đầu tiên, tác giả đã dùng những hình ảnh nào để làm rõ sự "hùng vĩ" của "toàn thân đất nước"? (0.5 điểm)
Mình làm là hình ảnh "Trường Sơn", "Trường Sa", "Trà Cổ rừng dương", "Cà Mau rừng đước", "Đỏ bình minh", "mặt sóng khơi xa"
Câu 3: Xác định các biện pháp nghệ thuật tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu? Nêu tác dụng của các biện pháp đó (1.0 điểm)
Mình làm là:
- Ẩn dụ: "toàn thân". Tác dụng: Nhấn mạnh toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
- Ẩn dụ: "Trường Sơn", "Trường Sa". Tác dụng: Nhấn mạnh lãnh thổ của Việt Nam trên đất liền và biển.
- Đảo ngữ: "Đỏ bình minh", "mặt sóng khơi xa". Tác dụng: Nhấn mạnh vẻ đẹp và sự hùng vĩ của "bình minh", "khơi xa"

Đó là cách làm của mình, nhớ mọi người sửa chữa, góp ý với ạ.
 
Top Bottom