English THCS Bài tổng hợp

Smile EXO-L

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng bảy 2018
409
480
51
18
Hà Tĩnh
EXO Entertainment - SM Entertainment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1. John is working in a factory .His job is................broken machines
A. repairing B, repaired C to repair D,repair
2.We look for him everywhere but he was nowhere......................
A.to be seen B.saw C.seeing D. seen
3.We all believe that the survival girl ...................better then
A. was B.is C.be D .to be
4. Computers are products made for.................in almost all offices nowaday
A. using Busage C.to use D.use
 
  • Like
Reactions: ngochaad

Nha Trang quê hương

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tám 2018
88
66
36
Khánh Hòa
THCS Lý Thường Kiệt
1. John is working in a factory .His job is................broken machines
A. repairing B, repaired C to repair D,repair
2.We look for him everywhere but he was nowhere......................(câu này coi thiếu bạn ơi)
A.to be seen B.saw C.seeing D. seen
3.We all believe that the survival girl ...................better then
A. was B.is C.be D .to be
4. Computers are products made for.................in almost all offices nowaday
A. using Busage C.to use D.use
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,146
176
18
Thái Bình
THCS
1. John is working in a factory .His job is................broken machines
A. repairing B, repaired C to repair D,repair
2.We look for him everywhere but he was nowhere......................(câu này coi thiếu bạn ơi)
A.to be seen B.saw C.seeing D. seen
3.We all believe that the survival girl ...................better then
A. was B.is C.be D .to be
4. Computers are products made for.................in almost all offices nowaday
A. using Busage C.to use D.use
Đúng mà bạn
2.We look for him everywhere but he was nowhere......................
A.to be seen B.saw C.seeing D. seen
 
Last edited:
Top Bottom