Toán tiểu học Bài toán về hình thang

0911455369

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng sáu 2020
15
5
6

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
giúp em giải bài toán: Cho hình thang vuông ABCD, có diện tích 36m2, đường cao BH, đáy lớn CD gấp 3 lần đáy bé AB. Tính diện tích hình tam giác BHC, kẻ BH vuông góc với DC
S(ABCD) = BH*(AB+CD) :2 = BH*(AB+3*AB) :2 = BH *AB*2 = 36 cm2
=> BH*AB =18
lại có AB=DH = 1/3 CD
=> CH = 2/3 CD
S(BHC) = BH*HC : 2
= BH*2/3 CD : 2 = BH*CD : 2
= BH*3AB : 2 = BH*AB*3/2
= 18* 3/2 = 27 cm2
 
Top Bottom