Hóa 12 Bài toán về este

TyhLinh

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng chín 2021
38
43
6
17
Hải Dương
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

(Mn giúp mình nhanh với ạ T.T)

Đốt 0,24 mol hỗn hợp Y chứa một số este mạch hở cần 1,555 mol [tex]O_{2}[/tex]. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 0,24 mol Y cần 0,16 mol [tex]H_{2}[/tex] được hỗn hợp Z. Đun nóng Z cần 220 ml NaOH 1,5M. Chưng cất được các ancol đều đơn chức có khối lượng 17,56g và hỗn hợp T gồm 2 muối không phân nhánh. Xác định công thức của axit có khối lượng lớn nhất tạo ra muối.
 
Last edited:

ngoctran99

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng ba 2015
957
1,319
289
TP Hồ Chí Minh
KHTN HCM
(Mn giúp mình nhanh với ạ T.T)

Đốt 0,24 mol hỗn hợp Y chứa một số este mạch hở cần 1,555 mol [tex]O_{2}[/tex]. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 0,24 mol Y cần 0,16 mol [tex]H_{2}[/tex] được hỗn hợp Z. Đun nóng Z cần 220 ml NaOH 1,5M. Chưng cất được các ancol đều đơn chức có khối lượng 17,56g và hỗn hợp T gồm 2 muối không phân nhánh. Xác định công thức của axit có khối lượng lớn nhất tạo ra muối.
Quy hh Y thành: COO và phần hydrocarbon CaH2a+2-2k (k là số lk pi trung bình (do este mạch hở))
nCOO = nNaOH = 0,33 mol
n(CaH2a+2-2k) = n(este) = 0,24 mol
k = nH2 / n(CaH2a+2-2k) = 0,16/0,24 = 2/3
Khi đốt với O2:
nCO2 = 0,33 + 0,24a
nH2O = 0,24(a+1-k)
BT O: 2nCO2 + nH2O = 2nO2 + 2nCOO
=> 2(0,33 + 0,24a) + 0,24(a + 1 - k) = 2*1,555 + 2*0,33
=> a = 101/24
Y pu với H2 ra Z => Z gồm các este no
Z Thủy phân với NaOH cho các ancol đơn chức và 2 muối không phân nhánh (1) => các ancol và muối đều no, hở
nCOO/nY = 0,33/0,24 = 1,375 (2)
(1)(2) => Y chứa các este tạo bởi axit đơn chức và 2 chức với với ancol đơn chức
=> n(ancol) = nNaOH = 0,33 mol.
n(muối) = n(este) = 0,24 mol
Đặt CT ancol là CmH(2m+2)O : 0,33 mol
=> 0,33(14m+18) = 17,56 => m = 83/33
BT C: nC(muối) = nCO2 - nC(ancol) = 1,34 - 0,33*83/33 = 0,51 mol
Đặt mol muối đơn chức A là x, mol muối 2 chức B là y
x+y = 0,24
nNaOH = 0,33 = x + 2y
=> x = 0,15, y = 0,09
BT C: 0,15*C1(muối A) + 0,09*C2(muối B) = 0,51 => chỉ có cặp nghiệm C1 = 1, C2 = 4 thỏa mãn
=> 2 muối là HCOONa và C2H4(COONa)2
=> 2 axit tạo ra muối là HCOOH và C2H4(COOH)2

"Xác định công thức của axit có khối lượng lớn nhất tạo ra muối"?? Bạn kiểm tra lại đề thử có phải là khối lượng phân tử ko??
 
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,445
5,222
1,049
27
(Mn giúp mình nhanh với ạ T.T)

Đốt 0,24 mol hỗn hợp Y chứa một số este mạch hở cần 1,555 mol O2. Mặt khác hidro hóa hoàn toàn 0,24 mol Y cần 0,16 mol H2 được hỗn hợp Z. Đun nóng Z cần 220 ml NaOH 1,5M. Chưng cất được các ancol đều đơn chức có khối lượng 17,56g và hỗn hợp T gồm 2 muối không phân nhánh. Xác định công thức của axit có khối lượng lớn nhất tạo ra muối.

Y: CnH2n+2-2k-2zO2z a = 0,24 mol
Mol O2 = 1,5na+0,5a-0,5ka-1,5az = 1,555
Mol H2 = ak = 0,16
Y + H2 => Z: CnH2n+2-2zO2z a mol
Mol NaOH = mol muối T = az =0,33
=> na = (1,555+1,5az+0,5ak-0,5a)/1,5 = 1,34
=> mZ = 14na + 2a + 30az = 29,14
Bảo toàn khối lượng => m muối T = 29,14 + 40*0,33 - 17,56 = 24,78
Muối đơn chức RCOONa x mol và muối 2 chức: M(COONa)2 y mol
Mol muối: x + y = 0,24
Mol Na = x + 2y = 0,33 => x = 0,15 và y = 0,09
m muối = x(R+67) + y(M+ 2*67) = 24,78 => 5R + 3M = 89 => R = 1 và M = 28
Muối HCOONa 0,15 mol và C2H4(COONa)2 0,09 mol
Axit tạo muối có M lớn là C2H4(COOH)2
 
Top Bottom