Hóa 12 Bài toán KL tác dụng muối và axit

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X là bao nhiêu?

Mọi người giúp em với
 
  • Like
Reactions: huyenlinh7ctqp

huyenlinh7ctqp

Phụ trách nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2015
2,918
4,524
704
19
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X là bao nhiêu?

Mọi người giúp em với

Trong Z có $CO_2 : M=44$
$\rightarrow $ Z chứa $N_2O, CO_2$
Ta có sơ đồ :
[tex]15,84g\left\{\begin{matrix} Mg :a & & & \\ Al:b & & & \\ Al_2O_3:c & & & \\ MgCO_3:d & & & \end{matrix}\right.+\left\{\begin{matrix} NaHSO_4 : 1,08 mol & \\ HNO_3 : 0,32 mol & \end{matrix}\right. \rightarrow 149,16g\left\{\begin{matrix} Mg^{+2} & & & & & \\ Al^{+3} & & & & & \\ Na^+:1,08 mol & & & & & \\ NH_4^+:0,04 mol & & & & & \\ SO_4^{2-}:1,08 & & & & & \\ NO_3^- & & & & & \end{matrix}\right.+5,28g\left\{\begin{matrix} CO_2 : d& \\ N_2O & \end{matrix}\right.+H_2O[/tex]
Bảo toàn khối lượng ta được $m_{H_2O} \rightarrow n_{H_2O}=0,62 mol$
Bảo toàn H $\rightarrow n_{NH_4^+}=0,04 mol$
Đến đây thì đặt ẩn như trên sơ đồ thôi
Bảo toàn e: $2a+3b=8(0,12-d)+0,32 \rightarrow 2a+3b+8d=1,28$
$24a+27b+102c+84d=15,84$
Chất rắn chỉ có $MgO \rightarrow n_{MgO}=0,34 mol$
$\rightarrow a+d=0,34$
$n_{H^+}=1,4=6c+2d+0,4+10(0,12-d)$
Giải 4 phương trình 4 ẩn là ok nha

Có gì không hiểu thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
 

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
Trong Z có $CO_2 : M=44$
$\rightarrow $ Z chứa $N_2O, CO_2$
Ta có sơ đồ :
[tex]15,84g\left\{\begin{matrix} Mg :a & & & \\ Al:b & & & \\ Al_2O_3:c & & & \\ MgCO_3:d & & & \end{matrix}\right.+\left\{\begin{matrix} NaHSO_4 : 1,08 mol & \\ HNO_3 : 0,32 mol & \end{matrix}\right. \rightarrow 149,16g\left\{\begin{matrix} Mg^{+2} & & & & & \\ Al^{+3} & & & & & \\ Na^+:1,08 mol & & & & & \\ NH_4^+:0,04 mol & & & & & \\ SO_4^{2-}:1,08 & & & & & \\ NO_3^- & & & & & \end{matrix}\right.+5,28g\left\{\begin{matrix} CO_2 : d& \\ N_2O & \end{matrix}\right.+H_2O[/tex]
Bảo toàn khối lượng ta được $m_{H_2O} \rightarrow n_{H_2O}=0,62 mol$
Bảo toàn H $\rightarrow n_{NH_4^+}=0,04 mol$
Đến đây thì đặt ẩn như trên sơ đồ thôi
Bảo toàn e: $2a+3b=8(0,12-d)+0,32 \rightarrow 2a+3b+8d=1,28$
$24a+27b+102c+84d=15,84$
Chất rắn chỉ có $MgO \rightarrow n_{MgO}=0,34 mol$
$\rightarrow a+d=0,34$
$n_{H^+}=1,4=6c+2d+0,4+10(0,12-d)$
Giải 4 phương trình 4 ẩn là ok nha

Có gì không hiểu thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
Cái phương trình nH+ cuối cùng là sao vậy ạ em chưa hiểu lắm, với sao mình biết chất rắn là MgO
 
Last edited:
  • Like
Reactions: huyenlinh7ctqp

huyenlinh7ctqp

Phụ trách nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Cu li diễn đàn
17 Tháng mười hai 2015
2,918
4,524
704
19
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
Cái phương trình nH+ cuối cùng là sao vậy ạ em chưa hiểu lắm, với sao mình biết chất rắn là MgO
E có công thức tính $n_{H^+}$ như sau :
$n_{H^+}=4n_{NO}+2n_{NO_2}+10n_{N_2O}+10n_{NH_4^+}+12n_{N_2}+2n_O(oxit)+2n_{CO_2}$
E nhìn vào dung dịch Y, thì chỉ có 2 cation KL có thể tạo kết tủa với NaOH là $Mg^{+2}, Al^{+3}$. Mà sử dụng NaOH dư thì kết tủa $Al(OH)_3$ bị hòa tan hết $\rightarrow $ Chỉ có kết tủa $Mg(OH)_2$
Nung kết tủa này thu được $MgO$
 
  • Like
Reactions: Lê Gia An
Top Bottom