Hóa 9 bài toán hỗn hợp hidrocacbon

huyenthuong18

Học sinh
Thành viên
12 Tháng chín 2021
94
86
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và hidro, trong đó thể tích etan bằng 1/6 thể tích của các hidrocacbon. Nung nóng 2240 ml hỗn hợp X với xúc tác Ni thi được 1344 ml hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y đi chậm qua dung dịch nước brom dư thu được một khí Z thoát ra khỏi dung dịch, lượng brom đã phản ứng là 6,4 gam. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X. Biết các thể tích khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
285
360
51
Câu 1: Hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và hidro, trong đó thể tích etan bằng 1/6 thể tích của các hidrocacbon. Nung nóng 2240 ml hỗn hợp X với xúc tác Ni thi được 1344 ml hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y đi chậm qua dung dịch nước brom dư thu được một khí Z thoát ra khỏi dung dịch, lượng brom đã phản ứng là 6,4 gam. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X. Biết các thể tích khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

0,1 mol X gồm a, b, c, d mol C2H6, C2H4, C2H2, H2 => a + b + c + d = 0,1
Y mất màu dd Br2 => H2 hết
Mol Y = mol Hydrocarbon = a + b + c = 0,06
=> Mol H2 = d = mol X - mol Y = 0,04
Mol C2H6 = a = 0,06/6 = 0,01 => b + c = 0,05
Mol Br2= 6,4/160 = 0,04
Bảo toàn mol liên kết pi: => b + 2c = mol H2 + mol Br2 = 0,04 + 0,04 = 0,08
=> b = 0,02 và c = 0,03
mol X: 10% C2H6, 20% C2H4, 30% C2H2, 40% H2
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,251
1,525
216
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Câu 1: Hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và hidro, trong đó thể tích etan bằng 1/6 thể tích của các hidrocacbon. Nung nóng 2240 ml hỗn hợp X với xúc tác Ni thi được 1344 ml hỗn hợp khí Y. Cho hỗn hợp Y đi chậm qua dung dịch nước brom dư thu được một khí Z thoát ra khỏi dung dịch, lượng brom đã phản ứng là 6,4 gam. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X. Biết các thể tích khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Ta có: $n_X$= 0,1
$n_Y$= 0,06
=> n khí giảm chính là $n_{H_2}$ phản ứng=0,04
Vì Y phản ứng với $Br_2$ nên $H_2$ hết
=> $n_{H_2}$ trong X= 0,04
=> n các hidrocacbon =0,06
Mặt khác $n_{C_2H_6}$=[tex]\dfrac{1}{6}n_{X}[/tex] => $n_{C_2H_6}$=0,01
Đặt x, y là mol ban đầu $C_2H_4$ và $C_2H_2$, ta có:
x+y= 0,1-0,04-0,01=0,05
x+2y= mol $Br_2$( mol 2 khi dư phản ứng tiếp với $Br_2$)+ mol $H_2$ (mol 2 khí phản ứng lúc đầu) = 0,08
=>x,y
=> % theo thể tích từng khí trong X
Bạn còn thắc mắc gì thì ghi bên dưới nhé ^ ^
 
Last edited:
Top Bottom