Toán 12 Bài toán hàm ẩn

Minh Văn Vũ

Học sinh
Thành viên
7 Tháng mười 2021
73
40
26
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hai hàm số [imath]y=f(x)[/imath] và [imath]y=g(x)[/imath]. Hai đồ thị của hàm số [imath]y=f'(x)[/imath] và [imath]y=g'(x)[/imath] được biểu thị dưới đây, trong đó đường màu đỏ của hàm số [imath]y=f'(x)[/imath]. Hàm số [imath]h(x)=f\left( x+7 \right) - g\left( 2x + \dfrac{9}{2} \right)[/imath] đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. [imath]\left( 2; \dfrac{16}{5} \right)[/imath] B. [imath]\left( \dfrac{-3}{4} ; 0 \right)[/imath] C. [imath]\left( \dfrac{16}{5} ; +\infty \right)[/imath] D. [imath]\left( 3; \dfrac{13}{4} \right)[/imath]
 
Top Bottom