Hóa 12 Bài toán đốt cháy

Hải Bình thân thiện

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2017
33
57
41
Nghệ An
Trường THPT Thanh Chương 1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y (không no có một liên kết C=C, đơn chức,
mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,5 mol O2, thu được 1,6 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Mặt
khác, thủy phân hoàn toàn 0,3 mol X trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng hết với
một lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m
gam Ag. Giá trị của m là
A. 108,00. B. 64,80. C. 38,88. D. 86,40.
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y (không no có một liên kết C=C, đơn chức,
mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,5 mol O2, thu được 1,6 mol CO2 và 1,2 mol H2O. Mặt
khác, thủy phân hoàn toàn 0,3 mol X trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng hết với
một lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m
gam Ag. Giá trị của m là
A. 108,00. B. 64,80. C. 38,88. D. 86,40.
Quy hh về :
$C_2H_4O_2$ : a
$C_4H_6O_4$ : b
$C_4H_6O_2$ : c
$CH_2$ : d

Lập hệ :
a + b + c = 0,5
2a + 4b + 4c + d = 1,6
2a + 3b + 3c + d = 1,2
2a + 3,5b + 4,5c + 1,5d = 1,5

=> a = 0,1 ; b = 0,2 ; c = 0,2 ; d = - 0,2

=> este Y phải là $HCOOC_2H3$
=> các sản phẩm tráng bạc là : $HCOONa$ : 0,3 ; $CH_3CHO$ : 0,2
=> mAg = 108 g => 0,3 mol X tạo ra 64,8 g => B

Có gì thắc mắc bạn hỏi bên dưới nhé
 
Top Bottom