bai tinh the tich hay

V

vuthanhcbok

cho hinh chop SABCD co day ABCD la hinh vuong canh a ,SA =h va vuong goc voi mat phang day M thuoc CD Ke SH vuong goc voi BM xac dinh vi tri M de the tich SABH max TInh gia tri max do
dễ dàng cm BM vuông góc với mp SAH => BM vuông góc với AH.
ta thấy góc AHB luôn nhìn AB dưới 1 góc vuông => khi M chạy trên CD thì quỹ tích của H là nửa đường tròn đường kính AB.
thể tích SABH=1/6 AH.HB.SH
thể tích của SABH max khi diện tích tam giác ABH max khi AH.HB lớn nhất
tích AH.HB lớn nhất khi AH=HB=a căn 2/2
vậy thể tích SABH max khi M trùng với D
V max= 1/12.a^2.h
 
T

tulongtaithe2009

bạn cho hỏi điểm G và điểm M ở đâu ra vậy
ở đầu bài đâu có nói
 
Last edited by a moderator:
T

tulongtaithe2009

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom