Văn Bài tham luận

Dương Sảng

The Little Angel |Bio Hero
Thành viên
28 Tháng một 2018
2,884
2,779
426
Hà Nội
HMF
- Ban giám hiệu trường ra quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình để theo dõi, đôn đốc và tổng kết công trình khi đã hoàn thành
- Ban chỉ huy công trình, Ban chỉ huy Liên đội thường xuyên giám sát và nhắc nhở các bạn đội viên trong chi đội thực hiện cho tốt kế hoạch này và đồng thời tham mưu với Tổng phụ trách Đội để có biện pháp thực hiện cho đồng bộ
- Giáo viên phụ trách, các Chi đội thành lập Ban chỉ huy công trình cấp Chi đội và đồng thời phải thực hiện một cách đồng bộ theo đúng kế hoạch này. Khi thu tiền các Chi đội ghi danh sách đội viên đóng tiền và gửi về ban chỉ huy Liên đội .
- Phải có các biện pháp hữu ích.
- Phải có mục đích và yêu cầu rõ ràng, thực tế
 

hoangtuan9123

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,133
2,205
294
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh
- Ban giám hiệu trường ra quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình để theo dõi, đôn đốc và tổng kết công trình khi đã hoàn thành
- Ban chỉ huy công trình, Ban chỉ huy Liên đội thường xuyên giám sát và nhắc nhở các bạn đội viên trong chi đội thực hiện cho tốt kế hoạch này và đồng thời tham mưu với Tổng phụ trách Đội để có biện pháp thực hiện cho đồng bộ
- Giáo viên phụ trách, các Chi đội thành lập Ban chỉ huy công trình cấp Chi đội và đồng thời phải thực hiện một cách đồng bộ theo đúng kế hoạch này. Khi thu tiền các Chi đội ghi danh sách đội viên đóng tiền và gửi về ban chỉ huy Liên đội .
- Phải có các biện pháp hữu ích.
- Phải có mục đích và yêu cầu rõ ràng, thực tế
Bổ sung nè
-chủ quan
+các chi đội phải ý thức đc ý nghĩa của việc bảo vệ CTMN
-Kiểm tra thường xuyên việc chăm sóc CTMN và có hình thức xử phạt thích đáng với hành vi vi phạm
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
19
Hà Nội
Trường Đời
  • Ban giám hiệu trường ra quyết định thành lập Ban chỉ huy công trình để theo dõi, đôn đốc và tổng kết công trình khi đã hoàn thành
  • Ban chỉ huy công trình, Ban chỉ huy Liên đội thường xuyên giám sát và nhắc nhở các bạn đội viên trong chi đội thực hiện cho tốt kế hoạch này và đồng thời tham mưu với Tổng phụ trách Đội để có biện pháp thực hiện cho đồng bộ
  • Giáo viên phụ trách, các Chi đội thành lập Ban chỉ huy công trình cấp Chi đội và đồng thời phải thực hiện một cách đồng bộ theo đúng kế hoạch này. Khi thu tiền các Chi đội ghi danh sách đội viên đóng tiền và gửi về ban chỉ huy Liên đội .
  • Phải có mục đích và yêu cầu rõ ràng, thực tế
  • Phải có các biện pháp hữu ích.
  • các chi đội phải ý thức đc ý nghĩa của việc bảo vệ CTMN
  • Kiểm tra thường xuyên việc chăm sóc CTMN và có hình thức xử phạt thích đáng với hành vi vi phạm
  • tuyên truyền và chung tay bảo vệ
đã tổng hợp và bổ sung ý kiến
 
Top Bottom